50 Pyetje dhe përgjigje nga lëmia e besimit Islam

CHF6.00

S’ka stok

Në këtë vepër janë përmbledhur shumë këshilla dhe udhëzime të mbështetura në mësimet kuranore dhe në sunetin e të Dërguarit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të), të cilat janë pranuar shumë mirë tek lexuesit.

Category:

Titulli i librit: 50 Pyetje dhe përgjigje nga lëmia e besimit Islam
Autori: Izudin El- Bejanuni
Përktheu:Sabahudin Fetahu
Redaktor gjuhsor: E. Bakollari
Kopertina:Dorlir Kraja
Realizimi kompjuterik:Besnik Hamiti
Editor: Gami botime
Për botuesin:Gazmend Terziq
Shtyp: Mozaiku

Në këtë vepër janë përmbledhur shumë këshilla dhe udhëzime të mbështetura në mësimet kuranore dhe në sunetin e të Dërguarit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të), të cilat janë pranuar shumë mirë tek lexuesit.

Kategoritë

50 Pyetje dhe përgjigje nga lëmia e besimit Islam

CHF6.00