A e di kush jam unë?

CHF7.90

16 stok

Dhjetë personalitete të shquara. Përjetuan kohën e shpalljes dhe të të Dërguarit a.s. Ata janë sikurse yjet, cilindo që ta pasosh, me siguri do të udhëzohesh. Ata kanë qenë të sinqertë dhe të devotshëm, andaj edhe Allahu mbeti i kënaqur me ta, dhe ata mbetën të kënaqur me Allahun. Të flasin ty në vetën e parë, si rrëfimtarë të përjetimeve të veta, prandaj paso shembullin e tyre dhe bëhu edhe ti sikurse këta, e mos u dëshpëro!

Category: Tags: , , , , ,

Titulli: A e din kush jam unë?
Autor: Muhamed Hamza Sa’davi
Përkthyes: Ismet Abazi
Redaktor profesional: Ridvan Kurtishi
Redaktor gjuhësor: Amar Jusufi
Kopertina: Bashkim Mehani
Përgaditi për shtyp: Bashkim Avdiu
Shtypi: FocusPrint – Shkup
Për botuesin: Bashkim Avdiu
Botues: Sira – Prishtinë

Dhjetë personalitete të shquara. Përjetuan kohën e shpalljes dhe të të Dërguarit a.s. Ata janë sikurse yjet, cilindo që ta pasosh, me siguri do të udhëzohesh. Ata kanë qenë të sinqertë dhe të devotshëm, andaj edhe Allahu mbeti i kënaqur me ta, dhe ata mbetën të kënaqur me Allahun. Të flasin ty në vetën e parë, si rrëfimtarë të përjetimeve të veta, prandaj paso shembullin e tyre dhe bëhu edhe ti sikurse këta, e mos u dëshpëro!

Kategoritë

A e di kush jam unë?