A nuk ka aspak besnikëri në dashuri ?

CHF11.90

12 stok

Sapo lind, një foshnjë fillon të ecë drejt majave. Vallë, e arrin apo jo qëllimin e tij? Akoma nuk është krijuar ndonjë njeri që të arrijë ta kuptoj këtë që në fillim.

Titulli: A nuk ka aspak besnikëri në dashuri ?
Titulli i origjinalit: Sevgide hiç vefa yok mu ?
Autore: Emine Shenlikoglu
Përktheu: Fatmir Sulaj
Redaktor: Bujar Verbovci
Redaktore gjuhësor: Fatmire Ajdini
Kopertina: Bashkim Mehani
Përgatiti për shtyp: Bashkim Avdiu
Shtypi: FocusPrint – Shkup
Për botuesin: Bashkim Avdiu
Botues: Sira – Prishtinë

Sapo lind, një foshnjë fillon të ecë drejt majave. Vallë, e arrin apo jo qëllimin e tij? Akoma nuk është krijuar ndonjë njeri që të arrijë ta kuptoj këtë që në fillim.

Nëse tradhtohem nga njerëzit prej të cilëve nuk e prisja, atëherë çfarë mund të ndodhë prej atyre që e pres këtë?

Kategoritë

A nuk ka aspak besnikëri në dashuri ?