Adoleshentët muslimanë, Udhëzues praktik për prindërit muslimanë

CHF24.00

11 stok

Për të trajtuar temat rreth adoleshencës, na duhet të kuptojmë dhe të mësojmë çdo lloj informacioni rreth tyre. Islami fton në kërkimin e dijes deri në atë shkallë, sa në vargun e parë Kuranor të zbritur, Zoti flet për rëndësinë e madhe që ka marrja e dijes: “Lexo, në emër të Zotit tënd i cili të ka krijuar… ” (Kuran, 96: 1)

Category:

Titulli: Adoleshentët muslimanë, Udhëzues praktik për prindërit muslimanë
Autor: Dr. Ekrem & Muhamed Beshir
Përktheu: Klodiana Smajlaj
Redaktor gjuhësor: Petrit Bezhani
Radhitja: Klodiana Smajlaj
Faqosja: Kurtuba ( Halil Ersin )
Kopertina: Kurtuba ( Halil Ersin )
Boton: “Alsar”

 

Për të trajtuar temat rreth adoleshencës, na duhet të kuptojmë dhe të mësojmë çdo lloj informacioni rreth tyre. Islami fton në kërkimin e dijes deri në atë shkallë, sa në vargun e parë Kuranor të zbritur, Zoti flet për rëndësinë e madhe që ka marrja e dijes: “Lexo, në emër të Zotit tënd i cili të ka krijuar… ” (Kuran, 96: 1)

Kështu, për çdo prind është tepër e nevojshme të kuptojë natyrën e viteve të adoleshencës si dhe ndryshimet fiziologjike e psikologjike që pësojnë fëmijët e tyre në këtë moshë. Një informacion i tillë do t’i ndihmojë ata t’i shohin gjërat në këndvështrimin e duhur dhe të jene në gjendje të veprojnë në situata dhe acarime të marrëdhënieve të ndryshme, që mund të krijohen me adoleshentët. Një faktor që ndikon ndjeshëm tek adoleshentët është edhe mjedisi në të cilin rriten. Gjithashtu, kultura mbizotëruese e moshatarëve të tyre, përbën një faktor presioni dhe shpesh ndikon plotësisht në mënyrën se si ata sillen. Këta janë faktorë të rëndësishëm që prindërit duhet t’i marrin parasysh dhe t’i kuptojnë ne mënyrën e duhur. Pra, në këtë libër do të japim disa njohuri themelore mbi temat në fjalë. Do ta fillojmë trajtimin tonë me personalitetin e adoleshentit, duke hedhur një vështrim mbi profilin e tij. Më pas do të vazhdojmë të trajtojmë faza të ndryshme të adoleshencës dhe ndryshimet që i shoqërojnë ato në aspektin fizik, psikologjik, social dhe intelektual.

Kategoritë

Adoleshentët muslimanë, Udhëzues praktik për prindërit muslimanë