Ahlaku i thirrësit, atij i cili thërret në Islam

CHF6.00

S’ka stok

Thirrësi duhet të jetë shembull i të tjerëve, ashtu i humbë veprat papëlqyera, mekruh, dhe duke e tepruar ne gjërat e lejuara luksoze. Ai duhet mbi dunjanë dhe gares materiale, derisa të iton besim te njerëzit.

Category:

Titulli: Ahlaku i thirrësit, atij i cili thërret në Islam
Autor: Selman el – Aude
Përktheu: Bashkim Trolli
Redaktura gjuhësore: Agim Abazi
Kopertina: Dorlir Kraja
Realizimi kompjuterik: Besnik Hamiti
Botues: Klubi Studentor
Shtypi: Focus Print

Thirrësi duhet të jetë shembull i të tjerëve, ashtu i humbë veprat papëlqyera, mekruh, dhe duke e tepruar ne gjërat e lejuara luksoze. Ai duhet mbi dunjanë dhe gares materiale, derisa të iton besim te njerëzit.
Për thirrësin është e rëndësishme, që dunjanë ta shfrytëzojë dhe ta hedhë nën këmbët e tij, e jo t’i shërbej asaj, ashtu që njerëzit të shkojnë ne të se ai nuk është i pasionuar për materien dhe sundimin. Shembulli nënkupton që thirrësi t’i largohet kontradiktës në fjalë dhe vepra.

Kategoritë

Ahlaku i thirrësit, atij i cili thërret në Islam

CHF6.00