Ai është Allahu – Rrugëtim drejt qiellit të shtatë

CHF9.90

S’ka stok

Libri “Ai eshte Allahu, rrugëtim drejt qiellit të shtatë”, është një libër në të cilin autori Ali ibn Xhabir El Fejfi në mënyrë brilante i sqaron dhjetë nga emrat e Allahut. I lidh ato drejtpërdrejt me nevojat e përditshme të njeriut, duke sqaruar mënyrën e përfitimit përmes kuptimeve që sjellin me vete, si dhe zbatimin praktik të këtyre kuptimeve në secilën gjendje që përballet njeriu. Për secilin emër të Allahut ka ilustruar me shembuj konkret që i kanë ndodhur atij personalisht, apo atyre që i njeh nga afër.

Titulli: Ai është Allahu – Rrugëtim drejt qiellit të shtatë
Autor: Ali Ibn Xhabir El Fejfi
Përktheu: Ahad Durguti
Redaktor gjuhësor: Msc. Jahja Hondozi
Ballina: Fatlum Zeka
Botues: Sh.B. Fjala e bukur

Libri “Ai eshte Allahu, rrugëtim drejt qiellit të shtatë”, është një libër në të cilin autori Ali ibn Xhabir El Fejfi në mënyrë brilante i sqaron dhjetë nga emrat e Allahut. I lidh ato drejtpërdrejt me nevojat e përditshme të njeriut, duke sqaruar mënyrën e përfitimit përmes kuptimeve që sjellin me vete, si dhe zbatimin praktik të këtyre kuptimeve në secilën gjendje që përballet njeriu. Për secilin emër të Allahut ka ilustruar me shembuj konkret që i kanë ndodhur atij personalisht, apo atyre që i njeh nga afër.

Jam thellësisht i bindur pas leximit të këtij libri do të jesh një njeri tjetër, në kuptimin më pozitiv të mundshëm. Do të jesh më i dobishëm për vete, familjen tënde dhe të gjithë shoqërinë në përgjithësi. Nuk ka sesi të mësosh për Krijuesin tënd, e ato njohuri dhe mësime të mos ndikojnë drejtpërdrejt në jetën tënde, perceptimin tënd mbi jetën dhe konceptimin e problemeve të saj.

Kategoritë

Ai është Allahu – Rrugëtim drejt qiellit të shtatë

CHF9.90