Akaid, bazat e besimit Islam

CHF11.90

S’ka stok

Duke u bazuar në faktin që akaidi është lëndë fundamentale, e cila mësohet në Medrese, që sugjeron edhe vetë emërtimi i tij ( akaid – grumbull bindjesh islame ) si dhe që mbështetjen dhe fuqinë e bindjes bazohet në përceptimi teorik dhe praktik i të gjithë njohurive të tjera të nxjerra nga burimi i Sheriatit, qëllimi i akaidit është që njerëzit të njoftohet me të vërtetat themelore të fesë  të përkufizuara në gjashtë shartet e imanit, si dhe që ta fusë në thelbin e fesë si nevojë e përhershme e njeriut.

Titulli: Akaid, bazat e besimit Islam
Titulli i origjinalit: Akaid, temelji islamskog vjerovanja
Autorë: Prof. Safet Durguti
Përkthyes: Dr. asoc. Selim Sylejmani
Për botuesin: Zekerija Abdullahu
Redaktor: Mas. Iljas ef. Mustafa
Redaktura gjuhësore: Florent Sylejmani
Realizimi kompjuterik: Qëndrim Ahmeti
Botues: OJQ Drita Gjilan, SH.B. Drita e jetës

Duke u bazuar në faktin që akaidi është lëndë fundamentale, e cila mësohet në Medrese, që sugjeron edhe vetë emërtimi i tij ( akaid – grumbull bindjesh islame ) si dhe që mbështetjen dhe fuqinë e bindjes bazohet në përceptimi teorik dhe praktik i të gjithë njohurive të tjera të nxjerra nga burimi i Sheriatit, qëllimi i akaidit është që njerëzit të njoftohet me të vërtetat themelore të fesë  të përkufizuara në gjashtë shartet e imanit, si dhe që ta fusë në thelbin e fesë si nevojë e përhershme e njeriut.

Ska dyshim që shkenca e besimit islam ( ar. Akaid ) është shkencë bazë e cila kërkon vëmendje qoftë kur bëhet fjalë për studimin e të tjerëve, qoftë për ndikim, krejtë kjo për shkak të veprave të njeriut për të qenë e drejtë dhe e pranuar te Allahu xh.sh. Kjo është me rëndësi kur kihet parasysh, që jetojmë në një mjedis ku jemi të rrethuar nga besime të shumta, ideologji dhe orientime, të cilat përpiqen me të gjitha mënyrat që muslimanët ti devijojnë nga rruga e drejtë. Prandaj është e nevojshme të kemi kujdes që muslimanët ta mësojnë besimin e drejtë mbi parimet e Kur’anit dhe hadithit.

Kategoritë

Akaid, bazat e besimit Islam

CHF11.90