Alkooli dhe marihuana – drejt kokainës, heroinës e prostitucionit

CHF10.00

11 stok

Alkoholi, Qëndrimi Islam ndaj Alkoholit, Droga, Qëndrimi Islam ndaj Narkotikëve, Prostitucioni, Sida, Pedofilia, Prostitucioni në aspektin Kur’anor, Duhani, Qëndrimi i Islamit ndaj Duhanit etj…

Category:

Titulli: Alkooli dhe marihuana – drejt kokainës, heroinës e prostitucionit
Autori: Dr. Mair A. Iseini
Botues: SH.B. El-Kalem, Gostivar

Libri “Alkooli dhe marihuana – drejt kokainës, heroinës e prostitucionit” më erdhi në duar në një moment shumë delikat: kalova nga posti i profesorit në shkollën e mesme në postin e mjekut në spitalin psikiatrik. Në të dy vendet u ballafaqova me shumicën e problemeve të cilët autori i përshkruan në librin e tij: me narkomaninë, abuzimin e alkoolit dhe të qenieve njerëzore.

Dhe në të gjitha instancat më duket se vërejta një droje që për këtë problem të flitet në mënyrë më të hapur dhe më të afërt për ata të cilët ishin edhe viktima më të rënda të këtyre të këqijave: të rinjtë, familjet e tyre dhe rrethi i tyre më i ngushtë. Prandaj, në shikim të parë më shkaktoi shok (por ta them të drejtën, edhe më tërhiqte) gjuha pak ca e ashpër e këtij libri me fjalë të thukta dhe pa pardon përshkruheshin dukuritë negative, bartësit dhe pasojat nga to. Vallë, a duhet të vërtetën ta zbukurojmë vetëm pse ajo është e shëmtuar?

A duhet t’i emërojmë këto të këqija si “gabime të rinisë”, “sëmundje” apo “vese”?

Porosia e këtij libri (e cila më pëlqeu shumë) është se këto, në rend të parë janë MËKAT!

Mëkat ndaj vetvetes, ndaj familjes dhe ndaj Zotit i cili na dha jetën që ta shpenzojmë për të mirë e jo për “vese” të ndryshme.

Qasja interdisciplinare është ana tjetër e forte e këtij libri. Edhe pse në thelb bëhet tjalë për probleme mjekësore (në rend të parë për narkomaninë dhe alkoolizmin) nuk është harruar edhe dimensioni social, psikologjik dhe ai fetar i këtyre problemeve. Ky lloj i qasjes, përfundimisht, është konform metodave moderne shkencore.

Pjesët ndoshta më impresive të këtij libri janë pjesët dokumentare, ku vetë protagonistët e dramës së quajtur “varshmëri” flasin për dhembjet e tyre.

Nuk mundet njeriu të mbetet pa emocione kur lexon për peripecitë e familjes dhe të vetë personave të varur nga droga ose alkooli, të keqtrajtuar tej mase. Dhe me automatizëm më imponohet mendimi:”-

Vallë çfarë do të kisha ndërmarrë unë si prind dhe si mjek?”.

Kam droje ta them përgjegjen!

Në fund, dua të theksoj se ky libër plotëson një zbrazësirë të madhe sa i përket kësaj problematike: varshmërisë dhe sjelljes devijuese, jo vetëm në literaturën profesionale por edhe si një shkrim popullarizuar. Dua të besoj se ky libër do ta gjejë rrugën e tij deri tek ata për të   cilët është edhe i dedikuar: të rinjtë dhe familjet e tyre.

Konsideroj se ky libër do të bëjë diçka që asnjë libër i këtij lëmi nuk e bëri dot: të inicon një aksion qytetarë për asgjësimin e këtyre të këqijave nga ambienti ynë i përditshëm.

Në emër të të gjitha këtyre që u cekën lartë, i dëshiroj këtij libri “lindje” dhe jetë të mbarë. Dhëntë Zoti që me rezultatet e tij ky libër t’i arsyetojë mundimet e autorit.

Dr. Kadri Haxhihamza

Përmbajtja e Librit:

Alkoholi, Qëndrimi Islam ndaj Alkoholit, Droga, Qëndrimi Islam ndaj Narkotikëve, Prostitucioni, Sida, Pedofilia, Prostitucioni në aspektin Kur’anor, Duhani, Qëndrimi i Islamit ndaj Duhanit etj…

Kategoritë

Alkooli dhe marihuana - drejt kokainës, heroinës e prostitucionit