Analiza ekonomiko-financiare

CHF19.90

2 stok

Mbarëvajtja dhe niveli i rezultateve të çdo ekonomie kombëtare varet në radhë të parë nga mbarëvajtja e veprimtarisë ekonomiko-financiare të njësive të veçanta të biznesit që veprojnë në territorin e saj.Nga kjo pikëpamje,është i kuptueshëm interesimi jo vetëm i pronarëve të njësive të veçanta të biznesit,por edhe i të gjitha hallkave të tjera të ekonomisë kombëtare për sigurimin e rezultateve sa më të mira.

Autorë:Prof.Dr.Aristotel Pano dhe Prof.As.Dr.Skënder Kërçuku

Redaktore:Shyrete Baraj

Redaktore letrare:Elona Beda

 

Mbarëvajtja dhe niveli i rezultateve të çdo ekonomie kombëtare varet në radhë të parë nga mbarëvajtja e veprimtarisë ekonomiko-financiare të njësive të veçanta të biznesit që veprojnë në territorin e saj.Nga kjo pikëpamje,është i kuptueshëm interesimi jo vetëm i pronarëve të njësive të veçanta të biznesit,por edhe i të gjitha hallkave të tjera të ekonomisë kombëtare për sigurimin e rezultateve sa më të mira.

 

Kategoritë

Analiza ekonomiko-financiare