Argumente bazë të fikhut Hanefi

CHF19.90

1 stok

Libri “Argumentet bazë të fikhut Hanefi”, trajton disa çështje rreth namazit shumë të diskutuara në mesin e besimtarëve në mbarë botën, duke e shoqëruar me gjykimin e katër medhhebeve, por duke u përmbajtur më shumë në argumentin e tyre sipas medhhebit Hanefi.

Autor: Abdurrahman bin Jusuf Mangera
Titulli: Argumente bazë të fikhut Hanefi
Përktheu: Fatmond Marku
Redaktorë: Andrin Rasha, Haxhi Lika
Formati: 5.8 x 8.3
Faqe: 238
Botues: Komuniteti Mysliman i Shqipërisë

Libri “Argumentet bazë të fikhut Hanefi”, trajton disa çështje rreth namazit shumë të diskutuara në mesin e besimtarëve në mbarë botën, duke e shoqëruar me gjykimin e katër medhhebeve, por duke u përmbajtur më shumë në argumentin e tyre sipas medhhebit Hanefi.
Besoj se ky libër, do të plotësojë hapësirën e krijuar qysh me instalimin e sistemit komunist e deri në periudhën e tranzicionit që vendi ynë vazhdon të kalojë. Meqenëse diskutimet rreth tematikave që përmban libri në fjalë janë importuar edhe në Shqipëri gjatë viteve, jam i bindur se kjo vepër do të hedhë dritë dhe do të jetë më se orientuese për lexuesin shqiptar.

Kategoritë

Argumente bazë të fikhut Hanefi

Argumente bazë të fikhut Hanefi

CHF19.90

Add to Cart