Arsyeja dhe filozofia në këndvështrimin Islam

CHF6.90

8 stok

Arritja e një niveli të lartë zhvillimi shkencor, teknik dhe teknologjik vetëm në saje të respektimit të metodave racionaliste dhe empiriste nga ana e perëndimit, ka krijuar dhe përhapur idenë e gabuar midis popujve myslimanë se zhvillimi është i mundur vetëm përmes filozofisë racionaliste, e cila predikon hyjnizimin e arsyes duke mënjanuar fenë. Libri i ofron lexuesit në mënyrë të përmbledhur  qëndrimin e botëkuptimit Islam ndaj filozofisë, qëndrimin e fesë Islame ndaj arsyes dhe racionales.

Titulli: Arsyeja dhe filozofia në këndvështrimin Islam
Titulli origjinal: İslâm nazarinda akil ve felsefe
Autor: Osman Nuri Topbash
Përktheu: Albert Halili
Redaktor: Zija Vukaj
Korrektor: Dr. Irida Hoti
Kryeredaktor: Alban Kali
Design: Bledar Xama
Botues: Progresi Botime

Arritja e një niveli të lartë zhvillimi shkencor, teknik dhe teknologjik vetëm në saje të respektimit të metodave racionaliste dhe empiriste nga ana e perëndimit, ka krijuar dhe përhapur idenë e gabuar midis popujve myslimanë se zhvillimi është i mundur vetëm përmes filozofisë racionaliste, e cila predikon hyjnizimin e arsyes duke mënjanuar fenë. Libri i ofron lexuesit në mënyrë të përmbledhur  qëndrimin e botëkuptimit Islam ndaj filozofisë, qëndrimin e fesë Islame ndaj arsyes dhe racionales.

Një notar profesionist mund të notojë në ujëra të thella pa frikë, duke shijuar në këtë mënyrë bukuritë e nënujore. Nuk ka asnjë problem për një besimtar cilësor, i cili ka njohuri të mjaftueshme rreth fesë së tij, të shëtisë nëpër kulturat e popujve të tjerë. Problem është të notosh në ujëra të thella pa ditur not. E rrezikshme është të përballesh me kulturat, botëkuptimet dhe rrymat e tjera filozofike, pa pasur njohuritë e duhura rreth Islamit. Në këtë rast ekziston rreziku për të mbetur nën ndikimin e tyre. Një tjetër problem që ka sjellë filozofia, është përpjekja e disa pseudofilozofëve dashamirë dhe admirues të filozofisë perëndimore, për ta bazuar mendimin islam mbi themele filozofike. Kjo është një përpjekje tinëzare për të vendosur arsyen mbi shpalljen hyjnore. Mirëpo, Islami nuk ka nevojë për sintezë me asnjë sistem njerëzor, me asnjë kohë, me asnjë rrymë dhe me asnjë fe tjetër. Tendenca e bërjes së këtyre sintezave, vjen si pasojë e mosnjohjes si duhet e madhështisë së Islamit. Sepse Islami është feja e vetme e vërtetë dhe origjinale në rruzullin tokësor. Pretendimi se bukuria e këndimit të bilbilit qëndron në bashkëshoqërimin e krakëllimave të korbit, është injorancë e theksuar dhe shumë qesharake njëkohësisht.

Kategoritë

Arsyeja dhe filozofia në këndvështrimin Islam