Arti dhe sekretet e vendimmarrjes

CHF6.90

8 stok

Zoti e ka krijuar njeriun të lirë në zgjedhje, në mënyrë që ai të jetë i aftë për gjallërimin e jetës në tokë. Kështu, njeriut i takon të vendosë vetë për veten e tij, dhe ta ndihmojë veten, duke bërë zgjedhjet më të mira për jetën e tij.  Kush thotë që “unë nuk mund të marr dot një vendim”, ky veprim në vetvete është një vendim “për të mos marrë vendim”. Shfrytëzoje çda çast të jetës sikurse të ishte çasti i fundit.

Autor: Dr. Ibrhim El-Fekij
Përktheu: Arta Ujkaj
Redaktor: Bujar Vërbovci
Për botuesin: Bashkim Avdiu
Botues: Sira

Zoti e ka krijuar njeriun të lirë në zgjedhje, në mënyrë që ai të jetë i aftë për gjallërimin e jetës në tokë. Kështu, njeriut i takon të vendosë vetë për veten e tij, dhe ta ndihmojë veten, duke bërë zgjedhjet më të mira për jetën e tij.  Kush thotë që “unë nuk mund të marr dot një vendim”, ky veprim në vetvete është një vendim “për të mos marrë vendim”. Shfrytëzoje çda çast të jetës sikurse të ishte çasti i fundit.

Kategoritë

Arti dhe sekretet e vendimmarrjes

Arti dhe sekretet e vendimmarrjes