Arti i dhikrit dhe i lutjeve të Pejgamberit të fundit 

CHF13.00

S’ka stok

Autori me këtë libër na prezanton me personalitetin më të lartë që ka njohur historia e njerëzimit. Po ashtu na tregon se si Profeti Muhamed na ka lidhur me Allahun xh.xh. Ky libër bën një udhëtim mbi jetën dhe aktivitetin ditor të krijesës më të dashur për ne dhe që ne duhet ta marrim si shembull dhe model. Na paraqitet modeli dhe morali i tij në lutje, adhurim dhe aktivitet ditor.

Category:

Titulli: Arti i dhikrit dhe i lutjeve të Pejgamberit të fundit
Titulli i origjinalit: Fenudh-dhikri ved-dua inde hatemil-enbija
Autori: Muhamed El Gazali
Përktheu: Sadush Tahiri
Redaktor gjuhësor: Rexhep Zllatku
Redaktor artistik & disenji: Edi Agagjyshi
Redaktor teknik: Afrim Gashi
Përgatitja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus – Shkup
Botoi: Logos A

Autori me këtë libër na prezanton me personalitetin më të lartë që ka njohur historia e njerëzimit. Po ashtu na tregon se si Profeti Muhamed na ka lidhur me Allahun xh.xh. Ky libër bën një udhëtim mbi jetën dhe aktivitetin ditor të krijesës më të dashur për ne dhe që ne duhet ta marrim si shembull dhe model. Na paraqitet modeli dhe morali i tij në lutje, adhurim dhe aktivitet ditor. Po ashtu ky libër na ndihmon edhe në botëkuptimin tonë për të saktësuar disa ide që sot në kohët moderne qarkullojnë në lidhje me mënyrën e adhurimit dhe të njësimit të Allahut xh.xh. Ky libër ka një vlerë të vecantë se na e prezanton Pejgamberi në atë formë që ne kemi më së shumti nevojë ta njohim.

Kategoritë

Arti i dhikrit dhe i lutjeve të Pejgamberit të fundit 

CHF13.00