Atlas i botës Islame

CHF42.00

3 stok

Bota, marrë në përgjithësi, është e ndarë në njësi, të cilat i bashkojnë faktorë të përbashkët. Edhe Bota Islame konsiderohet një ndarje e rëndësishme botërore, këtë e bashkojnë qytetërimi, historia, gjeografia, interesat politike e ekonomike. Bota islame është term, që në vete përfshin një mori shtetesh, në të cilat numri i banoreve muslimanë arrin në mbi 50% .

Category:

Titulli: Atlas i botës Islame
Përgaditi: Amir B. Ahmeti
Redaktor gjuhësor: Majlinda Hysa
Botues: Logos – A
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Shtypi: Focus Print — Shkup

Bota, marrë në përgjithësi, është e ndarë në njësi, të cilat i bashkojnë faktorë të përbashkët. Edhe Bota Islame konsiderohet një ndarje e rëndësishme botërore, këtë e bashkojnë qytetërimi, historia, gjeografia, interesat politike e ekonomike. Bota islame është term, që në vete përfshin një mori shtetesh, në të cilat numri i banoreve muslimanë arrin në mbi 50% . Në të kaluarën është quajtur “Darul Islam”, që si term ka nënkuptuar shtetet, në të cilat ka udhëhequr-sunduar sheriati islam dhe janë ekzekutuar normat e tij, edhe nëse shumica e popullsisë kanë qenë jomuslimanë.
Për të njohur me mirë gjeografinë dhe rëndësinë gjeostrategjike që ka bota islame, patjetër që duhet të shfletohet ky libër. Në të bëhet përshkrimi i vendeve islameme sipas përqindjes së muslimanëve në të dhe sipas anëtarësisë në organizata dhe konventa të botë islame.

Kategoritë

Atlas i botës Islame