Atlasi kulturor i Islamit

CHF49.00

5 stok

Kjo vepër e fillon udhën e saj me hulumtimin e realitetit historik të vendlindjes së Islamit, duke shqyrtuar fijet e ndryshme të influencave – arabe, mesopotamike, kanaanite dhe hebraike – që ishin pararendëse të tij. Autorët shpjegojnë se Islami i bashkoi traditat e ndryshme dhe nga ato farkëtoi trajtën e vetme të besimit, të mendimit dhe të praktikës, që vazhdon ta mbajë gjallë edhe sot jetën myslimane anembanë botës. Kjo vepër sintetizon esencën e qytetërimit islam në të gjitha sferat e tij, nga praktika e përditshme, deri te trashëgimia islame në art, shkencë, drejtësi, politikë e filozofi.

Titulli: Atlasi kulturor i Islamit
Titulli i origjinalit: The Cultural Atlas of Islam
Autorë: Ismail R. el Faruki dhe Lois Lamija Faruki
Për botuesin: Adnan Isamili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Muhamed Jashari
Redaktor të përkthimit: Urim Poshka & Ali Pajaziti
Redaktor artistik & dizajni: M. Semih Taneri
Hartat dhe fotografitë: Erol Polat
Redaktor teknik: Halil Berisha
Mbikëqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Pergaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup
Botues: Logos-A, Shkup

Kjo vepër e fillon udhën e saj me hulumtimin e realitetit historik të vendlindjes së Islamit, duke shqyrtuar fijet e ndryshme të influencave – arabe, mesopotamike, kanaanite dhe hebraike – që ishin pararendëse të tij. Autorët shpjegojnë se Islami i bashkoi traditat e ndryshme dhe nga ato farkëtoi trajtën e vetme të besimit, të mendimit dhe të praktikës, që vazhdon ta mbajë gjallë edhe sot jetën myslimane anembanë botës. Kjo vepër sintetizon esencën e qytetërimit islam në të gjitha sferat e tij, nga praktika e përditshme, deri te trashëgimia islame në art, shkencë, drejtësi, politikë e filozofi.

Atlasi është i pasuruar më fotografi, harta të mëparshme dhe të tanishme, ilustrime etj. Vepra në fjalë, vërtet, është një udhëzues i veçantë për kuptimin e Islamit dhe ndikimin e tij në kulturat e ndryshme nga Mesdheu deri në Paqësor. Lexuesi aty do të gjej informacione të mjaftueshme që nga Arabia e periudhës paraislame, për të vazhduar më pas me doktrinat, traditën, mistiken dhe manifestimin e jashtëm të Islamit, pra qytetërimin e tij. Atlasi kulturor i Islamit është i pajisur me mbi 200 fotografi, harta të periudhave të ndryshme, ilustrime etj.

Kategoritë

Atlasi kulturor i Islamit