Balsami i lumturisë

CHF8.90

7 stok

Para shumë viteve kam shkruar dhe përkthyer tema të ndryshme, që kanë të bëjnë me lumturinë. Tani erdhi koha t’i përmbledh disa prej tyre dhe t’ia ofroj lexuesit në formën e një libri. Temat qarkullojnë rreth një boshti të njëjtë,lumturisë. Ato mund të përsëriten në ndonjë pjesë, por kjo nuk e dëmton aspak këtë libër, sepse e thekson dhe e tregon rëndësinë që kanë ato.

Titulli: Balsami i lumturisë
Autor: Bekir Halimi
Kryeredaktor: Rafet Zaimi
Redaktor gjuhësor:Roald A. Hysa
Redaktor teknik: Suhejb Xhemaili
Botues: Nun

Para shumë viteve kam shkruar dhe përkthyer tema të ndryshme, që kanë të bëjnë me lumturinë. Tani erdhi koha t’i përmbledh disa prej tyre dhe t’ia ofroj lexuesit në formën e një libri. Temat qarkullojnë rreth një boshti të njëjtë,lumturisë. Ato mund të përsëriten në ndonjë pjesë, por kjo nuk e dëmton aspak këtë libër, sepse e thekson dhe e tregon rëndësinë që kanë ato.

Në këto shkrime do të gjeni perla dhe margaritarë të dijetarëve të mëdhenj të botës islame, të cilët kanë shkruar për lumturinë shumë shekuj para psikologëve bashkëkohorë modernë, dhe ajo që kanë shkruar dhe kanë thënë ata akoma është e gjallë, dhe ka ndikim në mendjet e njerëzve, madje shërben si ushqyes kryesor i lumturisë tek ata.

Çdo njeri e synon lumturinë, por jo edhe gjithsecili e arrin atë. Kjo varet shumë nga mënyra dhe qasja që i bëhet kësaj teme. Shpresojmë se në këto materiale që do t’i keni parajush do të frymëzoheni për të jetuar të lumtur dhe do të mësoni rrugën më të mirë për të arritur deri te lumturia.

Përmbajtja e librit: KU ESHTE LUMTURIA, NJE DHURATË ME DISA MARGARITARË, LUMTURIA DHE VUAJTJA, NOZULLI MË I MIRË, ÇFARË ËSHTË LUMTURIA, UDHËZIMI I PEJGAMBERËVE DREJT RRUGËS SË LUMTURISË, LUMTURIA E ZEMRËS ËSHTË NË KËNAQJEN E ALLAHUT, KOPSHTI I ZEMRËS, LUMTURIA QËNDRON NË PASIMIN E MUHAMMEDIT S.A.V.S, E MIRA DHE E KEQJA, BURIMET E LUMTURISË, NJË TREGIM, RRUGA E SHPËTIMIT, etj….

Kategoritë

Balsami i lumturisë