Banorët e shpellës

CHF9.90

3 stok

Ne po të rrëfejmë saktë çështjen e Banorëve të Shpellës. Ata ishin disa djelmosha, kishin besuar Zotin dhe Ne i forcuam në rrugën e drejtë. – Surja Kehf 13.

Titulli: Banorët e shpellës
Autor: Dr. Shefqet Krasniqi
Redaktor: Mr. Driton Morina
Lektor: Mr. Arjan Koçi
Përgaditja kompjuterike: Jeton Svirca
Dizajni: Argjend Xhelili
Botues: Krenaria

Ne po të rrëfejmë saktë çështjen e Banorëve të Shpellës. Ata ishin disa djelmosha, kishin besuar Zotin dhe Ne i forcuam në rrugën e drejtë. – Surja Kehf 13.

Surja Kehf është një sure e jashtëzakonshme prekëse dhe mbresëlënëse, me plot mësime e këshilla. Kjo sure ka tema të ndryshme, si shumica dërrmuese e sureve të Kur’anit, por kryesore janë tri tregime, secili më interesant se tjetri. Në këtë libër do të shqyrtohet tregimi mbi Banorët e Shpellës.

Kategoritë

Banorët e shpellës