Bazat e besimit te Imami Ebu Hanife

CHF32.00

2 stok

Autori i librit sjell materiale dhe argumente të bollshme lidhur me pikat elementare të mospajtimeve në mes medhhebeve. Andaj duke e shikuar si tërësi, libri është argument i mjaftueshëm për të zotët e mendjes, që pas shtjellimit të gjitha temave të mund të kuptojnë se e vërteta është një dhe në bazë të saj secili mund të përfundojë se ndarjet, mospajtimet dhe divergjencat nuk kanë aspak vend në mesin e muslimanëve, posaçërisht në këtë kohë të trazirave të ndryshme sociale, politike dhe posaçërisht të aspektit fetarë.

Category: Tags: ,

Titulli: Bazat e besimit te Imami Ebu Hanife
Autorë: Muhammed ibn Abdurrahman EI-Humejis
Përktheu: Gjylsime Zenuni – Jashari
Recensoi dhe krahasoi me origjinalin: Ali Shabani-Tanusha
Lektoroi: Gjylsime Zenuni – Jashari
Redaktura teknike: Muhammed Bajrami
Botoues: Sh.Q. Guraba, GOSTIVAR

Autori i librit sjell materiale dhe argumente të bollshme lidhur me pikat elementare të mospajtimeve në mes medhhebeve. Andaj duke e shikuar si tërësi, libri është argument i mjaftueshëm për të zotët e mendjes, që pas shtjellimit të gjitha temave të mund të kuptojnë se e vërteta është një dhe në bazë të saj secili mund të përfundojë se ndarjet, mospajtimet dhe divergjencat nuk kanë aspak vend në mesin e muslimanëve, posaçërisht në këtë kohë të trazirave të ndryshme sociale, politike dhe posaçërisht të aspektit fetarë.

Kategoritë

Bazat e besimit te Imami Ebu Hanife