Bazat e etikës Islame – Ahlaku

CHF11.60

2 stok

Ky libër është ndërtuar me stil. Në të gjejnë një përkufizim të moralit dhe shkencave që studiojnë atë. Kemi edhe disa përkufizime termash që kanë të bëjnë me moralin dhe na shpjegohen edhe dallimet ndërmjet tyre. Me leximin e këtij libri shohim edhe dallimin që ka qytetërimi islam me të gjithë qytetërimet antike si dhe lidhjen që qytetërimi islam ka bërë ndërmjet qytetërimeve antike te ky që ne njohim sot, qytetërimi modern.

Category:

Titulli: Bazat e etikës Islame – Ahlaku
Autori: Nexhat Ibrahimi
Recensues: Ajni Sinani
Redaktor gjuhësor: Rexhep Zllatku
Redaktor artistik: Edi Agagjyshi
Redaktor teknik: Naser Fera
Faqosës: Afrim Gashi
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Mbikëqyrës i shtypit: Imer Gogjufi
Shtypi: Focus – Shkup
Botoi: Logos A

Ky libër është ndërtuar me stil. Në të gjejnë një përkufizim të moralit dhe shkencave që studiojnë atë. Kemi edhe disa përkufizime termash që kanë të bëjnë me moralin dhe na shpjegohen edhe dallimet ndërmjet tyre. Me leximin e këtij libri shohim edhe dallimin që ka qytetërimi islam me të gjithë qytetërimet antike si dhe lidhjen që qytetërimi islam ka bërë ndërmjet qytetërimeve antike te ky që ne njohim sot, qytetërimi modern.

Qytetërimi islam ka shërbyer si urë lidhëse. Një nga dallimet e qytetërimit islam me qytetërimet e tjera është se qytetërimi islam përbëhet nga shumë sisteme dhe në qytetërimin islam bën pjesë një sistem që nuk gjendet në asnjë qytetërim tjetër. Ky është sistem etik dhe moral. Islami i ka dhënë një rëndësi të madhe ahlakut dhe e ka lidhur ngushtë atë me vijimësinë e tij historike.

Kategoritë

Bazat e etikës Islame - Ahlaku