Bazat e Hadithit

CHF12.90

S’ka stok

Nëse u hedhim një vështrim shkencave islame, do të vërejmë se shkencat e hadithit zënë një vend të konsiderueshëm në bibliotekën islame. Historiku i shkencave të hadithit si disiplina të veçanta fillon që nga shekulli i katërt i hixhrit. Në këtë epokë paraqiten bazat dhe rregullat e kësaj shkence, të cilat i mundësuan studiuesve që të njihen më lehtë me porositë, fjalët, veprat, pëlqimet dhe miratimet e Profetit s.a.v.s.

Categories: , Tags: , ,

Titulli: Bazat e Hadithit
Mr. Musa Vila
Për botuesin: Mr. Naim Tërnava
Recensues: Vedat Shabani
Redaktor gjuhësor: Mr. Arian Koçi
Redaktor teknik: Xhevrije Dërguti Vila
Ballina: Bashkim Mehani
Operator kompjuterik: Mumin Shehu, Nuhi Simnica
Faqe: 334
Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës
Shtëpia Botuese: Ditura Islame
Biblioteka: Hadith

Nëse u hedhim një vështrim shkencave islame, do të vërejmë se shkencat e hadithit zënë një vend të konsiderueshëm në bibliotekën islame. Historiku i shkencave të hadithit si disiplina të veçanta fillon që nga shekulli i katërt i hixhrit. Në këtë epokë paraqiten bazat dhe rregullat e kësaj shkence, të cilat i mundësuan studiuesve që të njihen më lehtë me porositë, fjalët, veprat, pëlqimet dhe miratimet e Profetit s.a.v.s.

Para këtij shekulli, çështja e këtyre shkencave të hadithit ka qenë sikurse çështja e shkencave të tjera fetare, të cilat ishin të përmbledhura në thellësinë e Kuranit dhe Sunetit. Vlen të theksohet se në epokën e Profetit s.a.v.s. dhe të sahabëve, shkencat e hadithit ishin të përmbledhura nën nocionin dhe ombrellën e quajtur Traditë – Sunet i Profetit s.a.v.s.

Për t’iu shërbyer haditheve të Profetit s.a.v.s., hadithologët përpiluan me përpikëri të madhe libra të shkencave të hadithit nga disiplinat më të ndryshme të mundshme. Ata formuluan një metodologji me kritere rigoroze për të kodifikuar dhe konfirmuar fjalët dhe veprat profetike; një me todologji e tillë, me baza dhe rregulla të përpikta, të cilën bota ende nuk e ka parë deri më sot.

Kategoritë

Bazat e Hadithit

CHF12.90