Bazat e Imanit në dritën e Kuranit dhe Sunetit

CHF18.00

6 stok

Pejgamberi salallahu alejhi ve selem, na ka mësuar këtë fe në tërsi dhe na i ka sqaruar edhe bazat, edhe degëzimet e saja, është e pamundëshme që Pejgamberi salallahu alejhi ve selem të mos e ketë mësuar umetin e vet për teuhidin:

Category:

Titulli: Bazat e Imanit në dritën e Kuranit dhe Sunetit
Autori: Grup autoresh
Perktheu nga Arabishtja: Xhemal N. Jakupi
Redaktor teknik: Sedat Ramadani
Lektorë: E. Bakollari
Viti: 2011
Botues: Bekir Halimi
Shtepia botuese: “NuN”

Pejgamberi salallahu alejhi ve selem, na ka mësuar këtë fe në tërsi dhe na i ka sqaruar edhe bazat, edhe degëzimet e saja, është e pamundëshme që Pejgamberi salallahu alejhi ve selem të mos e ketë mësuar umetin e vet për teuhidin:

Ndër temat e tjera në këtë libër do te lexoni:

Besimi në meleke, Besimi në librat e zbritura, Besimi në Kuran dhe veçorit e tij, Besimi në Pejgamberë, Besimi në diten e fundit, Besimi në kadan dhe kaderin (Caktimin e Allahut), Islami, Imani dhe Ihsani, Islami, Imani, shtyllat e tij dhe sqarim i gjykimit per ate qe ben gjynah te madh, Ihsani, Lidhja mes Islamit, Imanit dhe Ihsanit, Kalifet e drejte, Dhjete te pergezuarit qe do te hyne ne Xhenet, Detyrimet ndaj udheheqesve muslimane, ndaj muslimaneve ne pegjithesi dhe detyrimi per te mos u ndare nga Xhemati musliman, Detyrimi ndaj liderëve muslimane, Qortimi i përarjeve dhe kundërshtive etj.

Kategoritë

Bazat e Imanit në dritën e Kuranit dhe Sunetit