Besimet krishtere dhe qëndrimi islam ndaj tyre

CHF10.00

18 stok

Me devijimin e krishterizmit ndodhi një përplasje e tmershme ndërmjet shkencës dhe fesë, me çrast kisha luajti një rol të rëndësishëm në ngadalsimin e ecjes drejt përparimit duke e luftuar shkencën dhe duke i eliminuar shkencëtarët.

Category:

Titulli: Besimet krishtere dhe qëndrimi islam ndaj tyre
Autori: Mr. Ferit Zeqiri
Përktheu: Nehat Ismaili
Recenzent: Dr. Zija Abdullahu
Lektorë: Dr. Hysen Matoshi
Ballina: Jusuf Saliu
Reaqlizimi kompjuterik: Jusuf Saliu
Shtyp: Print ISM- Shkup

Me devijimin e krishterizmit ndodhi një përplasje e tmershme ndërmjet shkencës dhe fesë, me çrast kisha luajti një rol të rëndësishëm në ngadalsimin e ecjes drejt përparimit duke e luftuar shkencën dhe duke i eliminuar shkencëtarët.

Ky libër bën studimin e thuktë të librave hyjnore veçanërisht atyre të krishterizmit, për të parë realitetin e tij, sa është i vërtë dhe sa mundë të jetë i devijuar nga origjinali, si dhe qëndrimin e Islamit ndaj tij, për të pasur një pasqyrë të qartë rreth asaj që është me vlerë dhe asaj qe është e mirë dhe e keqe vetëm e vetëm që njerëzit ti kenë gjërat e qarta në çështjet e besimit të tyre.

Kategoritë

Besimet krishtere dhe qëndrimi islam ndaj tyre