Besimi në Kader

CHF6.90

S’ka stok

Nuk ka dyshim se ndër çështjet më të rëndësishme që njeriu duhet ta dijë dhe te punojë me të është çështja e kaderit. Besimi i plotë në të është kusht i imanit, është bazë e forte e dinit Islam, pjesë e pandashme e tevhidit dhe njëshmërisë së Allahut xh.sh., është njohje e Zotit, mbështetje tek Ai.

Titulli: Besimi në Kader
Autor: Dr. Shefqet Krasniqi
Redaktorë: Dr. Enal Jakupi, Mr. Sejdi Sallahu
Lektor: Mr. Arjan Koçi
Përgaditja kompjuterike: Jeton Svirca
Kopertina: Fatlum Zeka
Botues: Sh. B. Kalem

Nuk ka dyshim se ndër çështjet më të rëndësishme që njeriu duhet ta dijë dhe te punojë me të është çështja e kaderit. Besimi i plotë në të është kusht i imanit, është bazë e forte e dinit Islam, pjesë e pandashme e tevhidit dhe njëshmërisë së Allahut xh.sh., është njohje e Zotit, mbështetje tek Ai.

Me njohjen e kaderit njeriu njeh urtësitë e shumta të Zotit të tij, njeh fuqinë dhe dijen e Tij të pafund, kupton që nuk ndodh diçka e që Zoti mos ta ketë ditur para se të ndodhte, madje para se të krijonte token dhe qiellin dhe gjithçka që ekziston. Falë besimit në kader, njeriut i qetësohet zemra, i lehtësohen vështërsitë, jeton i qetë dhe stabil. Kush i ka punët mire me çështen e kaderit, ai i ka punët mirë me Zotin e tij, ai i ka punët mire në këtë dynja dhe do ti ketë edhe në otën tjetër me emrin e Allahut kur do të dal para të madhit Zot xh.sh.

Kategoritë

Besimi në Kader

CHF6.90