Biografia e Hasan ibn Ali, Allahu qoftë i kënaqur me të

CHF24.90

4 stok

Jeta e Hasan ibn Aliut r.a. demonstron prioritetin e lartë që duhet t’i kushtohet unitetit të Umetit. Ky është një mësim i rëndësishëm për liderët e të gjitha niveleve. Nganjëherë është e domosdoshme të lëshojmë pe dhe të heqim dorë nga pushteti për të mirën e Umetit.

Titulli: Biografia e Hasan ibn Ali, Allahu qoftë i kënaqur me të
Autor: Dr. Muhammed Ali Es-Sallabi
Përktheu: Msc. Driton Maxhuni
Redaktor gjuhësor: Dr. Abdurrahim Maxhuni
Redaktore fetare: Msc. Valbone Bytyqi
Dizajni i kopertinës: Fatlum Zeka
Boton: Sh.B. Fjala e Bukur

Jeta e Hasan ibn Aliut r.a. demonstron prioritetin e lartë që duhet t’i kushtohet unitetit të Umetit. Ky është një mësim i rëndësishëm për liderët e të gjitha niveleve. Nganjëherë është e domosdoshme të lëshojmë pe dhe të heqim dorë nga pushteti për të mirën e Umetit.

Me dorëzimin e hilafetit te Muaviju, Hasani në mënyrë të qartë demonstroi se dallimet midis muslimanëve kanë qenë thjesht politike. Edhe pse muslimanët luftonin kundër njëri-tjetrit, ata ende e konsideronin njëri-tjetrin vëllezër në besim.

Jeta e Hasanit r.a. shërben si shembull për të gjithë muslimanët, sidomos për liderët. Ajo na tregon sesa duhet të jemi të gatshëm të sakrifikojmë gjërat tërheqëse të kësaj bote kalimtare për hir të Allahut. Ky libër flet në hollësi për jetën e Hasan ibn Aliut r.a., i cili ishte model për rininë dhe të rriturit.

Kategoritë

Biografia e Hasan ibn Ali, Allahu qoftë i kënaqur me të