Biografia e Othman Ibn Affan, Allahu qoftë i kënaqur me të

CHF32.00

2 stok

Ky libër është një biografi e gjerë për një personalitet të lartë islam, Othman ibn Affani r.a. Othman ibn Affani r.a., halifi i tretë në radhën e halifëve të drejtë, ishte prej personave të parë që e pranoi Islamin. Gjatë jetës së të Dërguarit a.s., ishte shoqërues i tij i pandashëm dhe ndihmëtarë i tij në thirrjen islame.

Titulli: Biografia e Othman Ibn Affan, Allahu qoftë i kënaqur me të
Titulli i origjinalit: The Biography of Othman ibn Affan
Autori: Dr. Ali Muhamed Sallabi
Përktheu: Driton Maxhuni
Redaktura gjuhësore: Abdurrahim Maxhuni
Redaktura fetare: Valbone Bytyqi
Dizajni i kopertinës: Dorlir Kraja
Botoi: Fjala e Bukur, Fondacioni Humanitar FondaKos

Ky libër është një biografi e gjerë për një personalitet të lartë islam, Othman ibn Affani r.a. Othman ibn Affani r.a., halifi i tretë në radhën e halifëve të drejtë, ishte prej personave të parë që e pranoi Islamin. Gjatë jetës së të Dërguarit a.s., ishte shoqërues i tij i pandashëm dhe ndihmëtarë i tij në thirrjen islame.

Ai ishte i ditur, bujar, i drejtë, i butë, i turpshëm, largpamës dhe mendjemprehtë. Jeta e tij është plotë ngjarje ndodhi, të cilat nxjerrin në dritë vlerën e këtij njeriu të madh, Allahu qoftë i kënaqur me të. Tërë jetën e tij ia kushtoi kësaj feje dhe për asnjë morrment nuk e kursej kohën ose pasurinë për të. Në fund, edhe jetën e dha në mbrojtje të kësaj feje dhe të unitetit të muslimanëve. Kur ta përfundoni leximin e librit do të dilnin me shumë përgjigje të qarta ndaj pyetjeve:

Kush ishte Othman ibn Affani r.a.?
Si u zgjodh halif i muslimanëve?
Çfarë e karakterizoj periudhën e hilafetit të tij?
Cilët ishin faktorët që çuan në përfundimin tragjik të jetës së tij?
Cili ishte qëndrimi i sahabëve ndaj këtyre ngjarjeve?
E shumë të vërteta tjera.

Kategoritë

Biografia e Othman Ibn Affan, Allahu qoftë i kënaqur me të