Biografia e Pejgamberit sal-lallahu alejhi ve selem

CHF24.90

4 stok

Jeta e Muhamedit a.s. ishte një faqe e gjerë nga faqet e përpjekjes për shpetimin e ketij njerëzimi. Ai ishte një shëmbëlltyr e sinqertë nga shëmbëlltyrat e mirësisë dhe mëshirës. Ai kishte një jetëshkrim të lartë dhe të fisshëm në mirësjellje ndaj Krijuesit dhe ndaj krijesave.

Category:

Titulli: Biografia e Pejgamberit sal-lallahu alejhi ve selem
Titulli i origjinalit: Siretu ibn Hisham
Përktheu nga Arabishtja: Miftar Ajdini
Boton: Logos – A
Biblioteka: Mendimi Islam
Për Botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Nexhat Ibrahimi
Redaktor gjuhësor: Arijan Koçi
Redaktor artistik dhe dizajni: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Halil Berisha
Faqosja: Sedat Halimi
Mbikqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup

Një dritë u përhap në errësirat e injorancës dhe idhujtarisë pikërsisht ashtu siç përhapen retë. Përudhja e Allahut e dërgoi atë për këtë njerëzim të shpërkundur, të cilin e shpëtoi nga humbja dhe shkatërrimi. Drita e shpëtoi njerëzimin nga rënia në errësirat e thella dhe nga pasojat e humbjes.

Jeta e Muhamedit a.s. ishte një faqe e gjerë nga faqet e përpjekjes për shpetimin e ketij njerëzimi. Ai ishte një shëmbëlltyr e sinqertë nga shëmbëlltyrat e mirësisë dhe mëshirës. Ai kishte një jetëshkrim të lartë dhe të fisshëm në mirësjellje ndaj Krijuesit dhe ndaj krijesave.

Dritat e këtij jetëshkrimi shkëlqejnë në Librin e Allahut, që thotë: ,, Vërtët, ti je në një shkallë të lartë të moralit !‘‘

Shkëlqejnë edhe në horizontet e librave të shkruar që në kohët e hershme nga dijetarët, librat që përmbajnë ende diçka nga ajo aromë dhe vezullime nga ai ndriçim.

Kategoritë

Biografia e Pejgamberit sal-lallahu alejhi ve selem