POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 60. -CHF (BRENDA ZVICRËS) NDËRSA JASHTË ZVICRËS POSTA 14.90. -CHF

Biomjekësia, shqyrtime islame 

CHF12.00

2 stok

Edhe përkundër shumë vështirësive dhe pengesave të cilat janë numëruar gjatë kohës se hulumtimit tone ne temat e çështjeve të diskutueshme për planifikimin familjar, prindërinë bioteknologjike dhe abortin, qarte ka qenë e kuptueshme mundësia e formimit të intensitetit të problemeve të cilat këto çështje të diskutueshme ia parashtrojnë mendjes se muslimanëve.

Titulli: Biomjekësia, shqyrtime islame
Autorë: Abdulfadël Muhsin Ibrahim
Përkthyes: Sabahudin Fetahu
Boton: Shoqata Qytetare “Klubi Studentor”
Për botuesin: Arben Idrizi
Redaktura Fetare: Ali Shaban Tanusha
Redaktura gjuhesore. E. Bakollari
Kopertina: Dorlir Kraja
Realizimi kompjuterik: Besnik Hamiti
Shtypi: FOCUS PRINT

Edhe përkundër shumë vështirësive dhe pengesave të cilat janë numëruar gjatë kohës se hulumtimit tone ne temat e çështjeve të diskutueshme për planifikimin familjar, prindërinë bioteknologjike dhe abortin, qarte ka qenë e kuptueshme mundësia e formimit të intensitetit të problemeve të cilat këto çështje të diskutueshme ia parashtrojnë mendjes se muslimanëve.

Secila nga këto çështje të diskutueshme është e lidhur drejtpërdrejt me çështjet e jetës njerëzore, ne këtë apo ne atë mënyrë. Për shembull, planifikimi familjar nënkupton ndërmarrjen e masave të caktuara të kujdesit për ta penguar mundësinë e paraqitjes se shtatzënisë, e cila me fjalë të tjera do të thotë pengim i lindjes së qenieve njerëzore që ne momentet e fekondimit. Prindëria bioteknologjike nga ana tjetër, shërben për manipulime teknologjike që ndërmerren për ti ndihmuar çiftet bashkëshortore për të lindur fëmijë, pra, për të vazhduar racën njerëzore. Aborti është ndërprerje e vërtetë e jetës se njeriut pas fekondimit (mbarsjes), pasi është bërë implantimi i qelizës vezë se fekonduar ne murin e mitrës.
Imperativ është më tutje, që të analizojmë disa nga cilësitë e rëndësishme të etikës islame, që ne përgjithësi ta përcaktojmë dilemën muslimane, kur muslimanët të përballen me njërën nga këto tre çështje të diskutueshme.

Kategoritë

Biomjekësia, shqyrtime islame 

CHF12.00

Add to Cart