Biomjekësia, shqyrtime islame 

CHF12.00

S’ka stok

Edhe përkundër shumë vështirësive dhe pengesave të cilat janë numëruar gjatë kohës se hulumtimit tone ne temat e çështjeve të diskutueshme për planifikimin familjar, prindërinë bioteknologjike dhe abortin, qarte ka qenë e kuptueshme mundësia e formimit të intensitetit të problemeve të cilat këto çështje të diskutueshme ia parashtrojnë mendjes se muslimanëve.

Titulli: Biomjekësia, shqyrtime islame
Autorë: Abdulfadël Muhsin Ibrahim
Përkthyes: Sabahudin Fetahu
Boton: Shoqata Qytetare “Klubi Studentor”
Për botuesin: Arben Idrizi
Redaktura Fetare: Ali Shaban Tanusha
Redaktura gjuhesore. E. Bakollari
Kopertina: Dorlir Kraja
Realizimi kompjuterik: Besnik Hamiti
Shtypi: FOCUS PRINT

Edhe përkundër shumë vështirësive dhe pengesave të cilat janë numëruar gjatë kohës se hulumtimit tone ne temat e çështjeve të diskutueshme për planifikimin familjar, prindërinë bioteknologjike dhe abortin, qarte ka qenë e kuptueshme mundësia e formimit të intensitetit të problemeve të cilat këto çështje të diskutueshme ia parashtrojnë mendjes se muslimanëve.

Secila nga këto çështje të diskutueshme është e lidhur drejtpërdrejt me çështjet e jetës njerëzore, ne këtë apo ne atë mënyrë. Për shembull, planifikimi familjar nënkupton ndërmarrjen e masave të caktuara të kujdesit për ta penguar mundësinë e paraqitjes se shtatzënisë, e cila me fjalë të tjera do të thotë pengim i lindjes së qenieve njerëzore që ne momentet e fekondimit. Prindëria bioteknologjike nga ana tjetër, shërben për manipulime teknologjike që ndërmerren për ti ndihmuar çiftet bashkëshortore për të lindur fëmijë, pra, për të vazhduar racën njerëzore. Aborti është ndërprerje e vërtetë e jetës se njeriut pas fekondimit (mbarsjes), pasi është bërë implantimi i qelizës vezë se fekonduar ne murin e mitrës.
Imperativ është më tutje, që të analizojmë disa nga cilësitë e rëndësishme të etikës islame, që ne përgjithësi ta përcaktojmë dilemën muslimane, kur muslimanët të përballen me njërën nga këto tre çështje të diskutueshme.

Kategoritë

Biomjekësia, shqyrtime islame 

CHF12.00