Bisedë e përditshme Shqipe, Angleze dhe Arabe

CHF7.00

8 stok

Ky libër përman biseda nga jeta e përditshme. Këto biseda janë dhënë në tri gjuhë shqipe, angleze dhe arabe.Ky libër ju dedikohet atyre që kanë inters të njihen me kto gjuhë qoftë si fillestarë, qoftë për të thelluar njohuritë nga këto gjuhë dhe njëkohsisht për të bërë krahasime ndërmjët
tyre. Libri poashtu mund të ju shërbej edhe studentëve të huaj që janë të interesuar të kenë njohuri elementare për gjuhën shqipe.

Titulli i librit: Bisedë e përditshme Shqipe, Angleze dhe Arabe
Autori: Fehim Xhafer Dragusha
Lektorë dhe recensentë në gjuhën angleze dhe arabe:
Dr. Abu Al-Besher Ali Adam-Sudan, Dr. Shahibuddin Laming – Malajzi, Dr. Kemal Abdul Aziz – Egjipt, Dr. Abdu Reuf Bin Ja’kub – Malajzi, Dr. Kureni Abdu El/Hamlim Abdullah Safa – Egjipt
Lektorë dhe recensentë në gjuhën në gjuhën shqipe: Prof. as. dr. Naser Pajaziti, Ekrem Avdiu
Botimi: I dytë Prill 2011
Botues: Graf-Ing- Prishtinë
Faqe: 110

Ky libër përman biseda nga jeta e përditshme. Këto biseda janë dhënë në tri gjuhë shqipe, angleze dhe arabe.Ky libër ju dedikohet atyre që kanë inters të njihen me kto gjuhë qoftë si fillestarë, qoftë për të thelluar njohuritë nga këto gjuhë dhe njëkohsisht për të bërë krahasime ndërmjët
tyre. Libri poashtu mund të ju shërbej edhe studentëve të huaj që janë të interesuar të kenë njohuri elementare për gjuhën shqipe.

Përmbajtja:

-Gjuha shpipe
-Pyetje të dobishme
-Përshëndetje
-Bisedë
-Mëngjesi
-Të shkuarit në Xhami
-Të floktari
-Farmaci
-Shtetet
-Udhëtime
-Në doganë
-Në rrugë
-Në hotel
-Ndrrimi i të hollave
-Muajt
-Ngjyrat
-Mbrenda Aeroportit
-Në qytet
-Treni
-Perime
-Pajisjet shtëpiake
-Parathënie në gjuhën arabe

Kategoritë

Bisedë e përditshme Shqipe, Angleze dhe Arabe