Bisedë me të rinjë – 12 pyetje dhe përgjigje

CHF9.90

7 stok

Meqë bashkëbiseduesit tanë ishin të rinj na u kërkua që bisedën ta zhvillonim në formë pyetje-përgjigjesh në mënyrë që ata të përfitonin më shumë. Tema kryesore që u trajtua ishte “Çfarë u mësoi Pejgamberite shokëve të tij? Si ua mësoi? Çfarë arriti t’i përcillte umetit (bashkësisë islame)?” dhe pyetje të tjera.

Titulli: Bisedë me të rinjë – 12 pyetje dhe përgjigje
Autor: Osman Nuri Topbash
Përktheu: Elona Sytari
Redaktor: Dr. Irida Hoti
Dizajni: Bledar Xama
Botues: Progresi Botime

Meqë bashkëbiseduesit tanë ishin të rinj na u kërkua që bisedën ta zhvillonim në formë pyetje-përgjigjesh në mënyrë që ata të përfitonin më shumë. Tema kryesore që u trajtua ishte “Çfarë u mësoi Pejgamberite shokëve të tij? Si ua mësoi? Çfarë arriti t’i përcillte umetit (bashkësisë islame)?” dhe pyetje të tjera.

Kategoritë

Bisedë me të rinjë – 12 pyetje dhe përgjigje