Bolshevizmi është shkatërrim i njerëzimit

CHF6.00

5 stok

Bolshevizmi kurrë s’pajtohet me dinin e Muhamedit a.s., çelët do ta kenë luftën gjerë në ditën e Kijametit. Sipas Hafiz Ali Korçës bolshevizmi është ideologji që shkatrron dhe rrënon botën e njerëzimin. Përmes këtij librit Hafiz Ali Korça dëshiron që ti shërbej kombit, shtetit dhe gjithë njerëzimit sipas fuqisë intelektuale që ka.

Titulli: Bolshevizmi është shkatërrim i njerëzimit
Autor: Hafiz Ali Korça
Pershtati dhe pregaditi: Prof. dr. Feti Mehdiu
Bibloteka: Lexo
Korrektor: Festim Mehdiu
Shtyp: “Timegate“

Bolshevizmi kurrë s’pajtohet me dinin e Muhamedit a.s., çelët do ta kenë luftën gjerë në ditën e Kijametit. Sipas Hafiz Ali Korçës bolshevizmi është ideologji që shkatrron dhe rrënon botën e njerëzimin. Përmes këtij librit Hafiz Ali Korça dëshiron që ti shërbej kombit, shtetit dhe gjithë njerëzimit sipas fuqisë intelektuale që ka.

Kategoritë

Bolshevizmi është shkatërrim i njerëzimit