Bota në fokusin Islam

CHF25.00

1 stok

Nuk ka ndryshim njeriu qe adhuron, nga njeriu qe nuk adhuron. Ndryshimi eshte ne te adhuruarin: A eshte Ai, Zoti i vertete qe meriton adhurimin, apo jane ato Zota imagjinare qe nuk ekzistojne ne te vertete?!..
Përderisa projekti i tyre (masonëve) është robërimi i njerëzimit, shëndrimi i tyre në gomarë dhe shfrytëzimi i tyre për interes të tyre, ato e din se mjeti më i suksessshëm për këtë gjë, është shkulja e besimit (Njëshmëris së Allahut) prej njerëzve dhe prishja e moralit të tyre.
Evropa dridhet nga feja sikurse trembet i dënuari nga litari edhe nëse është për të litari i shpëtimit!

Category:

Titulli: Bota në fokusin Islam
Autor: Muhamed Kutub
Përktheu: Saimir Bulku, Orjeta Bulku
Redaktor: Roald Hysa
Design: albPAPER
Libri ka 480 faqe

Pjesë nga Libri:

Nuk ka ndryshim njeriu qe adhuron, nga njeriu qe nuk adhuron. Ndryshimi eshte ne te adhuruarin: A eshte Ai, Zoti i vertete qe meriton adhurimin, apo jane ato Zota imagjinare qe nuk ekzistojne ne te vertete?!..
Përderisa projekti i tyre (masonëve) është robërimi i njerëzimit, shëndrimi i tyre në gomarë dhe shfrytëzimi i tyre për interes të tyre, ato e din se mjeti më i suksessshëm për këtë gjë, është shkulja e besimit (Njëshmëris së Allahut) prej njerëzve dhe prishja e moralit të tyre.
Evropa dridhet nga feja sikurse trembet i dënuari nga litari edhe nëse është për të litari i shpëtimit!
Alvaro një shkrimtar i krishter nga Spanja që jetoj në shekullin e nëntë thotë:
” Vëllezërit e mi të krishterë recitojnë vjershat e tregimet e muslimanëve studjojnë librat e dijetarëve Muhamedan, jo për ti praktikuar por për të mësuar stilin artistik të saktë Islam”
Liria që jep demokracia liberale është liri e kafshës dhe jo liri e njeriut.
Njeriu është adhurues për nga natyra e tij.Njeriu nuk mund të shndērrohet nga adhurues në jo-adhurues. Ai mund të shndërrohet nga një lloj adhurimi në një tjetër. Nuk është zgjedhja mes adhurimit dhe joadhurimit, por zgjedhja është tek i adhuruari, a është Allahu i Madhëruar, apo është diqka tjeter!
Zgjedhja e sistemit bashkëkohor ëshë çorientimi i njerëzimit nga adhurimi i Allahut në adhurimin e shejtanit.
Laicizmi thotë se nuk e lufton fenë. Kush don që të mbaj fenë le ta mbaj..
Ndërsa shembulli i laicizmit është si në vijim:
Sikur një njeri të lëshonte rreth teje të gjitha llojet e mikrobeve që gjenden në tokë, në ajrin që thith, në ujin që pi, në ushqimin që ha, në ekzistencën tënde dhe pastaj të të thotë nëse don të qëndrosh i shëndetshëm qëndro si të duash, në nuk të kundërshtojmë! Sa qesharake është fjala e tij dhe sa i dukshëm është gabimi?!
Jo, përveq faktit se ai vetë nuk i konsideron ato që ka lëshuar për ty mikrobe por të konsideron ty si mikrob prej të cilit ka frikë, dhe nuk ka mundur të të zhdukë plotësisht dhe e len atë e uron dhee shpreson nga shejtani që të zhduket (Urojnë sikur të mohonit (bëheshit qafira) sikurse mohuan dhe të jeni njësoj (Nisa 89))

Përmbajtja e librit:

Feja dhe kisha, Fragment historik, Falsifikimi dhe devijimi i fesë,
Tirania, despotizmi i Kishës dhe i priftërinjve, Priftërinjtë, Arbitrariteti i priftërinjve, Degjenerimi shpirtëror, Shfrytëzimi intelektual-ideologjik, Shfrytëzimi ekonomik, Shfrytëzimi politik, Shfrytëzimi arsimor-shkencor, Degjenerimi – shthurja e priftërinjve, Murgjëria dhe skandalet e manastireve, Komedia e rrëfimit (faljes se gjynaheve), Gjyqete inkuizicionit, Mbeshtetja e Kishës ndaj padrejtësive politike, ekonomike e shoqërore në Feudalizëm, Roli i Hebrenjve në historinë e Evropës, Teoritë shkencore, Darvini dhe teoria e evolucionit, Marksi, Frojdi, Durkheim, Realiteti i shoqerisë industriale, Ne sistemin njerëzor nuk ka drejtësi, Demokracia, E drejta e lëvizjes, E drejta e arsimimit, Të drejtat politike, Komunizmi, Materializmi dialektik, Materia, përjetësia e saj dhe ekzistenca e saj para mendimit, Uniteti në natyrë, – Lëvizja në natyrë, Evolucioni në natyrë, Konflikti në natyre, Materializmi historik, Komenti materialist i historisë, Komenti materialist i feseë, moralit dhe familjes, Feja, Morali, Familja, Korigjimi i teorisë materialiste, Shpjegimi materialist i Krijuesit, Shpjegimi materialist i njeriut, Shpjegimi materialist i vlerave njerëzore, Hiperbolizimi i faktorit material dhe ekonomik, Konsiderimi i të gjitha vlerave morale thjesht pasqyrim i gjendjes materiale dhe ekonomike, Ironizimi i fesë, Ironizimi i së vërtetës dhe të drejtës së përjetshme dhe thënia për nënshtrimin e njerëzve ndaj faktoreve vendimtarë materialë, ekonomikë dhe historikë, Shpjegimi materialist i fesë, Qështja e familjes, Komunizmi i parë, Prona private, Evoluimi, Faktorët vendimtare, Shpjegimi jobesimtar (xhahil) i historisë, Komenti Islam i historisë, Ekonomia mes teorisë dhe praktikës, Teoria komuniste, Ndalimi i pronës private, Zhdukja e shtresave shoqërore, Sigurimi i gjithë nënshtetasve nga shteti, Barazia në paga, Ndalimi i fesë, Prej kujtdo sipas fuqisë së tij dhe për këdo sipas nevojës së tij, Zhdukja e konfliktit, Zhdukja e qeverisë, Mes teorisë dhe praktikës, Mes komunizmit dhe Islamit, Sekularizmi ( laicizmi ) Në ekonomi, Në shoqeri, Ne dije (shkencë), Në moral, Në Art, Laicizmi dhe Islami, Racionalizmi, Patriotizmi dhe Nacionalizmi, Humanizmi, Ateizmi, Islami etj.

Kategoritë

Bota në fokusin Islam