Bota tjetër, jeta e varrit, kijameti, xheneti dhe xhehenemi

CHF35.90

S’ka stok

Në këtë libër flitet për ngjarjet e vogla dhe të mëdha që do të ndodhinn gjatë kijametit rreth jetës së varrit dhe botës tjetër xhenetit apo xhehenemit, të cila janë prej shtyllave të besimit dhe ai që përgënjeshtron konsiderohet si jobesimtarë, të ilustruara me shembuj dhe të sqaruara nga Kurani dhe Sunetit. Të gjithë shpalljet hynore janë të pajtimit se njerëzit do të vdesin dhe pastaj do të vjen dita kur do të ringjalljen për të dhënë llogari për veprat të cilat i kanë bërë gjatë jetës së tyre. Autori na thëret për një shëtitje në botën tjetër me kto tema si vijon:

Category:

Titulli: Bota tjetër, jeta e varrit, kijameti, xheneti dhe xhehenemi
Titulli orgjinal: Alemul Akhir
Autori: Muhamed El- Arifi
Përktheu: Naim Kraja
Redaktori: Klodian Zaimi
Korrektori: Abdullah Zunallari
Faqosja & Kopertina: Abdullah Zunallari
Boton: Qendra “Teuhidi“
Botimi i parë: Janar 2014

Në këtë libër flitet për ngjarjet e vogla dhe të mëdha që do të ndodhinn gjatë kijametit rreth jetës së varrit dhe botës tjetër xhenetit apo xhehenemit, të cila janë prej shtyllave të besimit dhe ai që përgënjeshtron konsiderohet si jobesimtarë, të ilustruara me shembuj dhe të sqaruara nga Kurani dhe Sunetit. Të gjithë shpalljet hynore janë të pajtimit se njerëzit do të vdesin dhe pastaj do të vjen dita kur do të ringjalljen për të dhënë llogari për veprat të cilat i kanë bërë gjatë jetës së tyre. Autori na thëret për një shëtitje në botën tjetër me kto tema si vijon:

1.Ç`kuptim ka besimi në Botën tjetër?
2. Ç`është vdekja?
3. Çfar do të ndodh në varr?
4. Ç`është Haudi (burimi) dhe Mizani (peshorja) ?
5. Ç’është Sirati dhe fletushkat ?
6. Cili është përshkrimi i Xhenetit dhe i Xhehenemit ?
7. Cilat janë gjërat e çuditshme që do të ndodhin në ditën e Gjykimit dhe si do të jetë gjendja e njerëzve atë ditë?
8. Kur do ta shohim Zotin në ahiret?

Kategoritë

Bota tjetër, jeta e varrit, kijameti, xheneti dhe xhehenemi

CHF35.90