Botekuptimi Islam

CHF24.90

12 stok

Nuk duhet harruar se çdo akt sendërtohet mbi një truall ndjenje ose ideje. Po qe se trualli është i gabuar, rezultati s’mund të jetë kurrsesi i vërtetë e i mbarë! Ndërkaq, zhvillimi dhe dinamizmi mbi truallin e mendimit islam që po vërehet sot në tërë dimensionin e Botës Islame, po rezulton përshpejtimin dhe komplikimin e veprimtarisë së armikut të jashtëm.

Titulli: Botekuptimi Islam
Titulli i origjinalit: İSLÂM DÜNYA GÖRÜŞÜ
Autor: Kadir Misirogllu
Përktheu: Mithat Hoxha
Formati: 8.5 x 11
Faqe: 464
Botues: Progresi Botime
Vendi: Stamboll, Turqi

Nuk duhet harruar se çdo akt sendërtohet mbi një truall ndjenje ose ideje. Po qe se trualli është i gabuar, rezultati s’mund të jetë kurrsesi i vërtetë e i mbarë! Ndërkaq, zhvillimi dhe dinamizmi mbi truallin e mendimit islam që po vërehet sot në tërë dimensionin e Botës Islame, po rezulton përshpejtimin dhe komplikimin e veprimtarisë së armikut të jashtëm.

Meqë Botëkuptimi Islam është parashtruar nga ana e Zotit të gjithëdijshëm e gjithëpërfshirës, është në përputhje të plotë dhe absolute me natyrën e njeriut dhe të vërtetat e gjithësisë. Prandaj, ata që nuk munden ta rrokin dhe konceptojnë përmbajtjen e pasur të këtij botëkuptimi për sa u përket parimeve të përgjithshme të tij, për pasojë, nuk munden ta identifikojnë mendimin dhe ndjenjën e vet me frymën e tij, nuk shpëtojnë dot nga zvarritja në kontradikta të ndryshme.

Kjo baltovinë është e mbushur me barëra të egra dhe ferra, shumë nga të cilat, metodike, si njëanësia gjuhësore e shprehur në qëndrimin ndaj pasurisë leksikore të mëparshme dhe zëvendësimit të saj me të ashtuquajturat neologjizma në një përpjekje antishkencore purifikuese, dhe si vlerësimet e pahijshme ndaj botës osmane dhe trashëgimit osman, po ashtu, mjaft nga të cilat, parimore, që shkaktojnë rrëshqitje nga rruga e drejtë në besim!

Kategoritë

Botekuptimi Islam