Burrat përreth Pejgamberit paqja dhe mëshira e Allahu qofte mbi të

CHF26.00

4 stok

Çfarë mësuesi dhe njeriu ishte ai? Që ishte i mbushur me madhështi, me sinqeritet dhe me fisnikeri. Shumë herë me vepër ka dëshmuar zemërgjerësi në të cilën nuk ka shok. Por, edhe ka treguar brengosje për umetin e tij. Ndërsa sahabet, pra nxenesit e tij jane gjenerata me e mire qe ne rrugen e Allahut, xhele shanuhu, kane sakrifikuar pasurin dhe jeten e tyre, edhe ate me sinqeritetin me te madhe qe e kane pasur. Ai eshte Muhamedi, djali i Abdullahut, pra i Derguari i Allahut. I cili u dergua te njerezit, pikerisht ne kohen kur ata kishin me se shumti nevoje, njejte sikurse nevoja e madhe e shiut ne shkretetiren e ndezur flake…

Category:

Titulli: Burrat përreth Pejgamberit paqja dhe mëshira e Allahu qofte mbi të
Autori:Halid Muhamed Halid
Perktheu nga boshnjakishtja: Agim Avdiu
Lekturoi: Blerim Muhaxheri
Për botuesin: Muhamed Bajrami
Botues: Shtepia botuese “Orienti”

Çfarë mësuesi dhe njeriu ishte ai? Që ishte i mbushur me madhështi, me sinqeritet dhe me fisnikeri. Shumë herë me vepër ka dëshmuar zemërgjerësi në të cilën nuk ka shok. Por, edhe ka treguar brengosje për umetin e tij. Ndërsa sahabet, pra nxenesit e tij jane gjenerata me e mire qe ne rrugen e Allahut, xhele shanuhu, kane sakrifikuar pasurin dhe jeten e tyre, edhe ate me sinqeritetin me te madhe qe e kane pasur. Ai eshte Muhamedi, djali i Abdullahut, pra i Derguari i Allahut. I cili u dergua te njerezit, pikerisht ne kohen kur ata kishin me se shumti nevoje, njejte sikurse nevoja e madhe e shiut ne shkretetiren e ndezur flake…

Permbajtja e Librit:

• Musab iben Umejri – Ambasadori i pare i islamit
• Selam el-Faresiu – ndjekesi i se vertetes
• Ebu Dherr el-Gafari – Prijesi i rezistences dhe kundershtari i pasurise!
• Bilal iben Rebah – Njeriu qe u tall me tmerrin!
• Abdullah iben Omeri – Ai qe eshte kembengules dhe qe pendohet
• Sad iben Ebi Vekasi – Kthetra e luanit
• Suhejb iben Sinani – Pune e mire, o Ebu Jahja!
• Muadh iben Xhebeli – Ai qe me se shumti dinte per hallallin dhe per haramin
• El Mikdad iben Amri – Kaloresi i pare muslilman
• Seid ibe Amiri – Personaliteti i famshem nen mantelin e leckosur
• Hamza iben Abdulmutalibi – Luani i Allahut dhe shehidi pare
• Abdullah iben Mesudi – Kenduesi i pare i Kuranit a.sh.
• Hudhejfe iben el-Jemani – Armik i dyftyresise – mik i sinqeritetit
• Amar iben Jasiri – Xhenetliu
• Habab iben El-Ereti – Ekspert i sakrifices
• Ebu Ubejde iben Xherrahu – Njeriu i besueshem i ketij umeti
• Othman ibe Mazuni – Murgar, qelia e te cilit ishte e gjithe bota
• Zejd iben Harithi – i dashuri
• Xhafer iben ebi Talibi – Po i perngjan te Derguarit tend si ne pamje, ashtu edhe ne sjellje
• Abdullah iben Revaha – O shpirti im, vdeka eshte e pashmangshme, per kete me mire eshte te jete vdekje shehidi
• Halid iben Velidi – Njeriu qe nuk flene dhe i cili askend nuk e le te fleje
• Kajse iben Sad ibe Ubade – Arabi me dhelprak, mirepo ne dobi te islamit
• Umerj iben Vehbi – Apostull i islamit dhe djali i paganizmit
• Ebu Derda – Sa njeri i mencu qe ishte!
• Zejd iben Hatabi – Petriti i betejes se Jemames
• Talha iben Ubejdullahu – Petriti i betejes se Uhudit!
• Zbejr iben Avami – Nxenesi i te Derguarit
• Hubejb iben Adi – Trimi ne kryq
• Umejr iben Thabiti – Permbledhesi i Kuranit
• Halid iben Seidi – luftetari me i theksuar musliman
• Ebu Ejub el-Ensari – Nisuni ne lufte, edhe ju te dobet edhe ju te fuqishem!
• Abas iben Abdulmutalibi – Furnizuesi me uje i te dy haremeve
• Ebu Hurejre – Memoria e periudhe se Shpallejs
• El-Bera iben Malik – Allahu, xhele shanuhu, dhe xheneti!
• Utbe iben Gazvani – Neser do t’i shihni sundusesit qe do te vijen pas meje!
• Thabit iben Kajsi – Oratori i te Derguarit te Allahut
• Usejd iben Hudajri – Trimi i betejes se Thekifit
• Cfare te beri te qash, o Ebu Muhamed?
• Ebu Xhabir Abdullahu
• Iben Amer iben Hirami – Nen hijen e engjejve!
• Amer iben el-Xhemuhi – Dua qe me calimin tim te shkeli xhenetin
• Habib iben Zejdi – Legjenda e sakrifices dhe e dashurise!
• Ubej iben Kabi – lumi ti qe ke dituri te ketille, o Ebu Mundhir!
• Sad iben Muadhi – lumi ti , o Ebu Amer!
• Sad ibe Ubade – Bajraktari i ensareve
• Usame iben Zejdi – Djali i dashur i njeriut te dashur
• Abdurrahman iben Ebi Beker – Trim deri ne fund!
• Abdullah iben Amer iben Asi – Kthysesi i perulur te Allahu, xhele shanuhu,
• Ebu Sufjan iben Harithi – Prej erresires ne drite!
• Imran iben Husajni – Ngjashem me engjejt

Kategoritë

Burrat përreth Pejgamberit paqja dhe mëshira e Allahu qofte mbi të