Buzëqeshu

CHF14.90

2 stok

Lexues i nderuar, titulli i këtij libri është “Buzëqeshu”. Këto fjalë konsiderueshëm ndikojnë në terheqshmëri dhe nxisin admirim dhe entuziazëm. Si të mos qesh muslimani, derisa është i kënaqur me Allahun si Sundues, Islamin si fe dhe Muhamedin sal-IAllahu alejhi ue selem si lajmëtar i fesë?

Titulli i librit: “Buzëqeshu”
Autor: Dr. Aid el-Karni
Përktheu nga gjuha angleze: Nig’jar Bajrami – Hoti
Kryeredaktor: Rafet Zaimi
Redaktor fetar: Jusuf Hajrullahu
Redaktor gjuhësor: Ilir Hoti
Redaktor teknik: Suhejb Xhemaili
Botues: Bekir Halimi
Shtypi: Shtypshkronja “Aj-Graf Matbaa”
Botuesi: Shtëpia botuese “NuN”

Lexues i nderuar, titulli i këtij libri është “Buzëqeshu”. Këto fjalë konsiderueshëm ndikojnë në terheqshmëri dhe nxisin admirim dhe entuziazëm. Si të mos qesh muslimani, derisa është i kënaqur me Allahun si Sundues, Islamin si fe dhe Muhamedin sal-IAllahu alejhi ue selem si lajmëtar i fesë?

Si të mos qeshë kur Allahu ia ka bërë yjet ndriçuese, detrat e thellë, tokën me shumë rrugë, trupat qiellore dhe galaktikën?
Ta dorëzoj këtë libër që të qeshësh derisa je duke ecur rrugës së vështirë të jetës, me vuajtje të vazhdueshme dhe me luftën e përditshmërisë.

Kategoritë