Çështje fik`hore bashkohore

CHF14.00

1 stok

Me Këtë libër ëhtë si synim të përmbushen një sërë qëllimesh: Njohja ekzakte e dispozitave fetare më të rëndësishmetë kohës së sotme, Të kuptuarit dhe njohja e madhështisë së kësaj feje që erdhi për të përmbushur dobitë e njerëzve dhe për të larguar dëmet, Të siguruarit e të qenit të vlefshëm të këtij legjislacioni për çdo kohë dhe vend,
Transaksionet bankare, Kartat e kreditit, Sigurimet, Martesa ‘’ Misjar ‘’, Dhurimi i organeve, Klonimi, ‘’Vrasja e mëshirshme’’, Gjykimi i minoriteteve, Gjykimi i marrjes së kombësisë së huaj, Pjesmarrja e gruas në fushata elektorale dhe kuvend, Llogaritja e hënës, etj …….

Category:

Titulli: Çështje fik`hore bashkohore
Titulli i Origjinalit: Kadaja Fikhije Muasireh
Autori: Dr. Abdulhak Humejshi
Përktheu: Myrvete Allmeta
Redaktoi: Myrvete Allmeta
Përgaditi për shtyp: Albana Bullari
Krahasoi:me origjinal: Albana Bullari
Kopertina: Drita Berisha
Boton: Erwa

Me Këtë libër ëhtë si synim të përmbushen një sërë qëllimesh: Njohja ekzakte e dispozitave fetare më të rëndësishmetë kohës së sotme, Të kuptuarit dhe njohja e madhështisë së kësaj feje që erdhi për të përmbushur dobitë e njerëzve dhe për të larguar dëmet, Të siguruarit e të qenit të vlefshëm të këtij legjislacioni për çdo kohë dhe vend,
Transaksionet bankare, Kartat e kreditit, Sigurimet, Martesa ‘’ Misjar ‘’, Dhurimi i organeve, Klonimi, ‘’Vrasja e mëshirshme’’, Gjykimi i minoriteteve, Gjykimi i marrjes së kombësisë së huaj, Pjesmarrja e gruas në fushata elektorale dhe kuvend, Llogaritja e hënës, etj …….

Kategoritë

Çështje fik`hore bashkohore