Cilësitë e Allahut dhe emrat e tij të bukur në frymën e besimit

CHF8.00

35 stok

Allahut i përkasin Emrat më të Bukur , andaj thireni Atë (lutjuni Atij) me to dhe largohuni nga ata që i shtrembërojnë Emrat e tij. Kemi kënaqësin që para lexuesve shqiptarë të paraqesim librin mbi Cilësitë dhe emrat e Bukur të Allahut, ku mjaftë qartë, bukur, shkurt dhe në mënyrë koncize autori me mjeshtëri të sinqertë sjell çdo Cilësi dhe Emër të Zotit, duke shoqruar me komente të vyer dhe qasje të thellë.

Category:

Titulli: Cilësitë e Allahut dhe emrat e tij të bukur në frymën e besimit islam
Autorë: Dr. Abdurrahman Hasan Habeneke El – Mejdani
Përktheu: Bekim Sulejmani
Recensent: Xhevahir Rushiti
Redaktor gjuhësor: Ahmed R. Ramadani
Korrektorë: Arsim Dauti
Boton: Asr

Allahut i përkasin Emrat më të Bukur , andaj thireni Atë (lutjuni Atij) me to dhe largohuni nga ata që i shtrembërojnë Emrat e tij. Kemi kënaqësin që para lexuesve shqiptarë të paraqesim librin mbi Cilësitë dhe emrat e Bukur të Allahut, ku mjaftë qartë, bukur, shkurt dhe në mënyrë koncize autori me mjeshtëri të sinqertë sjell çdo Cilësi dhe Emër të Zotit, duke shoqruar me komente të vyer dhe qasje të thellë.

Rëndësia e njohjes së këtyre Emrave të Bukur të Allahut:

1. Nuk ka kurrfar dyshimi se njohja e Emrave të Allahut konsiderohet nga dijet më të ndritshme, sa ma tepër të njoh domethënjen e tyre aq më tepër do ta njoh edhe Qenjën e Allahut dhe më shumë do ti afrohet krijuesit të vet.

2. Njohja e Qenjes së Allahut shpie drej dashurisë së tij si dhe frikë – respektit.

Kategoritë

Cilësitë e Allahut dhe emrat e tij të bukur në frymën e besimit