Çka thotë Islami ?

CHF6.90

S’ka stok

Në këtë libër sqarohen tema të ndryshme dhe mendimi i Islamit mbi to si psh.: Abortimi, Adoptimi, Martesa, Hixhabi, Kontracepsioni, Droga, Muzika, Alkooli, Homoseksualizmi, Aids / Hiv, Stresi, Terrorizmi, etj….

Titulli: Çka thotë Islami ?
Titulli i origjinalit: What does Islam say ?
Autorë: Ibrahim Hewitt
Përktheu: Sulejman F. Aliu
Për botuesin: Zekerija B. Abdullahu
Redaktor: Islam Osmani
Redaktura gjuhësore: Sulejman F. Aliu
Përgaditja kompjuterike dhe ballina: Design Hous – Lejla Ibrahimi
Shtypi: a-print, Prishtinë
Botues: ‘‘OJQ Drita Gjilan‘‘, Gjilan
Redaksia e revistës ‘‘Drita e jetës‘‘

Në këtë libër sqarohen tema të ndryshme dhe mendimi i Islamit mbi to si psh.: Abortimi, Adoptimi, Martesa, Hixhabi, Kontracepsioni, Droga, Muzika, Alkooli, Homoseksualizmi, Aids / Hiv, Stresi, Terrorizmi, etj….

Kategoritë

Çka thotë Islami ?

CHF6.90