Dashuria e të Dërguarit ndaj fëmijëve

CHF7.90

5 stok

Mbaj mend se i dashuri ynë, Muhamedi salallahu alejhi ve selem ishte një personifikim i mirësisë ndaj të gjithë njerzimit, por dashuria dhe dhembshuria e tij ndaj fëmijëve të vet nuk njihte kufi.I Dërguari ynë i dashur a.s. na ka mësuar se fëmijët, qofshin ata djem apo vajza janë dhuratë nga Allahu i Madhëruar dhe se nuk duhet trajtur ata në atë menyrë ku preferencatë janë në njërin fëmijë më shumë se sa te tjetri. Ata duhet edukuar në menyrë që të jenë të vendosur në nënshtrim absolut ndaj Allahut të Madhërishëm dhe ndaj të dërguarit të tij.

Category:

Titulli: Dashuria e të dërguarit ndaj fëmijëve
Autori: Ebu Talha Muhamed
Përktheu: Osman Osmani
Redaktor profesional: Mr. Lulzim Beqiri
Redaktor gjuhësorë: Behram Mehmeti
Për botuesin: Bashkim Avdiu
Përgaditja komjuterike: Fatos Beqiri
Shtypi: Fokus Print- Shkup
Botues: Sira

Mbaj mend se i dashuri ynë, Muhamedi salallahu alejhi ve selem ishte një personifikim i mirësisë ndaj të gjithë njerzimit, por dashuria dhe dhembshuria e tij ndaj fëmijëve të vet nuk njihte kufi.I Dërguari ynë i dashur a.s. na ka mësuar se fëmijët, qofshin ata djem apo vajza janë dhuratë nga Allahu i Madhëruar dhe se nuk duhet trajtur ata në atë menyrë ku preferencatë janë në njërin fëmijë më shumë se sa te tjetri. Ata duhet edukuar në menyrë që të jenë të vendosur në nënshtrim absolut ndaj Allahut të Madhërishëm dhe ndaj të dërguarit të tij.

Kategoritë

Dashuria e të Dërguarit ndaj fëmijëve