Dashuria ndaj të dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ve selem ndërmjet përcjelljes së sinqertë dhe risive

CHF18.00

10 stok

Njerëzit mund të dinë vetëm manifestimin e asaj dashurie, ashtu siç është përcjellja dhe nënshtrimi ndaj porosive të të Dërguarit të Allahut alejhi selam, e cila dashuri është edhe pjesë e imanit ( besimit ).

Category:

Titulli: Dashuria ndaj të dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ve selem ndërmjet përcjelljes së sinqertë dhe risive
Autori: Abdurreuf Muhamed Uthman
Përkthyes nga gjuha arabe: Emir Demir
Përkthyes nga gjuha boshnjake: Sabahudin Fetahu
Lektura: Gjylsime Jashari
Radhitja kompjuterike: Sedat Ramadani
Boton: Sh.B. Mendimi-Shkup

Na gëzon fakti se ekziston mundësia që lexuesve tanë mund t`ju ofrojmë edhe një libër në karavanin e libravetë cilat trajtojnë bazat e islamit dhe mbrojtjen te tyre në mënyrë konsekuente. Ruajtja e themeleve orgjinale të fesë sonë Islame, Besimi në të Dërguarin salallahu alejhi ve selem është një nga principet themelore të besimit dhe një nga themelet e Islamit. Dashuria ndaj të Dërguarit salallahu alejhi ve selem në të vërtet është dicka e fshehur dhe diçka që mundë ta dijë vetëm Allahu i Lartmadhëruar.

Njerëzit mund të dinë vetëm manifestimin e asaj dashurie, ashtu siç është përcjellja dhe nënshtrimi ndaj porosive të të Dërguarit të Allahut alejhi selam, e cila dashuri është edhe pjesë e imanit ( besimit ).

Kategoritë

Dashuria ndaj të dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ve selem ndërmjet përcjelljes së sinqertë dhe risive