Dëshira për të lexuar, nga seriali Historitë e Bujar çamarrokut

CHF4.90

4 stok

Ishte një ishull madhështor. Klima ishte e ngrohtë dhe deti ishte blu e shumë i pastër. Rreth e rrotull kishte lule ngjyra – ngjyra dhe flutura shmë të bukura. Degët e pemëve ishin plot me fruta. Zogjtë ngjyra – ngyra, vinin pranë tyre dhe i çukisnin ëmbël. Ai vraponte dhe luante bashkë me sorkadhen në barin e gjelbërt…..

Titulli: Dëshira për të lexuar, nga seriali Historitë e Bujar çamarrokut
Autorë: Hale Gyrgyl Xhanat
Përkthyes: Fatmir Sulaj
Drejtor & Kryeredaktor: Alban Kali
Redaktor: Xhahid H. Bushati
Redaktore gjuhësore: Dr. Irida Hoti
Lektor: Albrin Brahusha
Dizajni: Bledar Xama
Botues: Progresi

Ishte një ishull madhështor. Klima ishte e ngrohtë dhe deti ishte blu e shumë i pastër. Rreth e rrotull kishte lule ngjyra – ngjyra dhe flutura shmë të bukura. Degët e pemëve ishin plot me fruta. Zogjtë ngjyra – ngyra, vinin pranë tyre dhe i çukisnin ëmbël. Ai vraponte dhe luante bashkë me sorkadhen në barin e gjelbërt…..

Kategoritë

Dëshira për të lexuar, nga seriali Historitë e Bujar çamarrokut