Deti i kthjellët i devotshmërisë

CHF22.00

4 stok

Lumturia e vërtet qëndron në devotshmërinë e zemrës, ndërsa fatkeqësia qëndron në zvetënimin e saj. Lumturinë e vërtet zemra e gjenë duke besuar në Allhun dhe është e qetë vetëm atëher, siç thotë Lavdiploti kur i bindet dhe i përmend: “Ata që besuan dhe me të  përmendur Allahun, zemrat e tyre qetësohen; para ta dini se me të përmendur Allahun zemrat stabilizohen“.( Er- Ra`d :28)

Category:

Titulli: Deti i kthjellët i devotshmërisë
Autor: Ahmed FERID
Perktheu nga boshnjakishtja:Dr. Selim SYLEJMANI
Recensent: Nehat ISMAILI, Rufat SHERIFI
Korrektor: Agim ABAZI
Faqosja: Furkan ISM
Kopertina: Jusuf SALIU
Botues: Furkan

Lumturia e vërtet qëndron në devotshmërinë e zemrës, ndërsa fatkeqësia qëndron në zvetënimin e saj. Lumturinë e vërtet zemra e gjenë duke besuar në Allhun dhe është e qetë vetëm atëher, siç thotë Lavdiploti kur i bindet dhe i përmend: “Ata që besuan dhe me të  përmendur Allahun, zemrat e tyre qetësohen; para ta dini se me të përmendur Allahun zemrat stabilizohen“.( Er- Ra`d :28)

Nga ajo që u tha, është e qartë se rruga deri në lumturi qëndron në përkujdesje ndaj zemrës, ruajtjen e saj , kultivimin dhe shërimin e saj nga sëmundjet, në mënyrë që ti përgjigjet Zotit të vet. Prandaj, do të ketë ai që ndihmohet nga All-llahu ndërsa do të pësojë ai cili e lë pa përkujdesjen dhe udhëzimin e tij.

Kategoritë

Deti i kthjellët i devotshmërisë