POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 100.-CHF (BRENDA ZVICRËS)

Devotshmëria

CHF2.50

S’ka stok

Devotshmëria është shpëtim dhe fitore, ajo është ndarëse në mes të vërtetës dhe të pavërtetës, ajo shlyn të këqijat dhe bën të falen gjynahet.Njerëzit e devotëshëm janë njerëzit e shpëtuar Allahu i lartësuar thotë: “dhe keni frikë Allahut që të shpëtoni!“

Titulli: Devotshmëria
Autor: Salih al esh-shejh
Përktheu: Justinian Topulli
Recensa: Eris Koliqi
Redaktim gjuhësor: Bedri Telegrafi
Kopertina & Faqosja: Aurora Shehu
Boton: AIITC

Devotshmëria është shpëtim dhe fitore, ajo është ndarëse në mes të vërtetës dhe të pavërtetës, ajo shlyn të këqijat dhe bën të falen gjynahet.Njerëzit e devotëshëm janë njerëzit e shpëtuar Allahu i lartësuar thotë: “dhe keni frikë Allahut që të shpëtoni!“

Realiteti i sotëm i trishtueshëm i muslimanëve kërkon një ngritje të fuqishme, për të larguar pluhurin e rëndë të viteve të tëra ngecje, për të davaritur erësirat e injoracës dhe shpërbërë retë e dyshimeve.

Kjo ngritje do të ndodh vetëm duke iu kthyer Allahut të lartësuar, dhe mbi shpatullat e një brezi, që i frikohet Zotit dhe i përkushtohet Atij, tregon kujdes ndaj kufijve të fesë, respekton detyrimet dhe mbron ligjet e Zotit.

Kategoritë

Devotshmëria

CHF2.50