Dexhali Kur’ani dhe fillimi i historisë

CHF22.90

S’ka stok

Së pari ne duhet të kujtojmë se ne jemi tanimë duke shikuar botën Judeo-Kristiane. Ekziston një fraksion brenda këtij komuniteti të Hebrenjve dhe të Krishterëve, të cilët po bëjnë luftë me Islamin dhe ekziston gjithashtu një fraksion tjetër nga mesi i tyre, të cilët kanë kundërshtuar grupin e parë dhe kanë refuzuar t’ju bashkangjiten atyre në sundimin e tyre hegjemonik dhe si pasojë i janë nënshtruar viktimizimit politik dhe ekonomik. Me fjalët e juristit Gjerman, Karl Shmit, në botën e sotme nuk ka justis hostis. Me fjalë të tjera, për ato që sundojnë botën sot nuk ka armiq qe të tolerohet, armiku s’ka të drejtë të ekzistojë; ai duhet të demonizohet e të depolitizohet; ai duhet të eleminohet.

Autor: Imran Nazar Hosein
Publikoi: Helgas Secrets
Nr. i faqeve: 216

Së pari ne duhet të kujtojmë se ne jemi tanimë duke shikuar botën Judeo-Kristiane. Ekziston një fraksion brenda këtij komuniteti të Hebrenjve dhe të Krishterëve, të cilët po bëjnë luftë me Islamin dhe ekziston gjithashtu një fraksion tjetër nga mesi i tyre, të cilët kanë kundërshtuar grupin e parë dhe kanë refuzuar t’ju bashkangjiten atyre në sundimin e tyre hegjemonik dhe si pasojë i janë nënshtruar viktimizimit politik dhe ekonomik. Me fjalët e juristit Gjerman, Karl Shmit, në botën e sotme nuk ka justis hostis. Me fjalë të tjera, për ato që sundojnë botën sot nuk ka armiq qe të tolerohet, armiku s’ka të drejtë të ekzistojë; ai duhet të demonizohet e të depolitizohet; ai duhet të eleminohet.

Kategoritë

Dexhali Kur'ani dhe fillimi i historisë

Dexhali Kur'ani dhe fillimi i historisë

CHF22.90