Dhjetë veprat që të nxjerin prej Islamit ( Shpjegimi i tyre )

CHF6.00

19 stok

Negacionet ( veprat që të nxjerin prej Islamit ) e Islamit janë ato vepra të cilat nëse muslimani i vepron, e asgjëson imanin dhe ia prishin veprat dhe bëhët prej banorëve të Xhehenemit.

Category:

Titulli: Dhjetë veprat që të nxjerin prej Islamit ( Shpjegimi i tyre )
Autor: Sulejman el-Ulvani
Përktheu: Abdullah Fetahu
Rencenzimi fetar: Sadik Ibishi
Redaktura gjuhësore: Fudajl Emini
Realizimi kompjuterik: Argjend Mjaku

Negacionet ( veprat që të nxjerin prej Islamit ) e Islamit janë ato vepra të cilat nëse muslimani i vepron, e asgjëson imanin dhe ia prishin veprat dhe bëhët prej banorëve të Xhehenemit. Për këtë obligohet çdo musliman dhe muslimane ti mësoj këto negacione, përndryshe mund ti veproj duke mos e ditur, sikur që e shohim tek shumica të cilët pretendojn se janë musliman. Duhet pasur parasysh se ka më shumë se dhjetë negacione (veprat që të nxjerin prej Islamit) por autori, Allahu e mëshiroftë, i zgjodhi këto dhjetë për shkak të pajtimit global të të gjithë muslimanëve për këto negacione.

Kategoritë

Dhjetë veprat që të nxjerin prej Islamit ( Shpjegimi i tyre )