Dialogje Besimi

CHF7.00

1 stok

O ti që e pret të nesërmen për pendim, kush të siguron që të nesermen e arrin. Njeriu të nesërmen e shpreson, por vdekja aspak nuk të toleron. Ditët e jetës janë të numëruara plot, ndoshta numri i fundit është pikërisht sot, pas mureve të dhomës i fshihen njerëzisë. Harron që vëzhgohesh nga sytë  e perendisë, friksohet nga skandali që të poshtëron, e si frikohesh syrit të Zotit që në çdo çast të vëzhgon.

Category:

Titulli: Dialogje besimi
Autor: Xhasim MUTAVA
Perktheu nga arabishtja: Elmaz FIDA
Lektor: Eglantin KURTI
Korrektor: Agim ABAZ1
Pergatitja kompjuterike dhe kopertina: Jusuf SALIU
Botues: Furkan
Shtyp: Furkan Print- Shkup

O ti që e pret të nesërmen për pendim, kush të siguron që të nesermen e arrin. Njeriu të nesërmen e shpreson, por vdekja aspak nuk të toleron. Ditët e jetës janë të numëruara plot, ndoshta numri i fundit është pikërisht sot, pas mureve të dhomës i fshihen njerëzisë. Harron që vëzhgohesh nga sytë  e perendisë, friksohet nga skandali që të poshtëron, e si frikohesh syrit të Zotit që në çdo çast të vëzhgon.

Përmbajtja e librit:

DIALOG ME DYNJANË, DIALOG ME SIXHADEN, DIALOG ME DINARIN, DIALOG ME SHKUJDESJEN, DIALOG ME HIJEN, DIALOG ME TË KEQEN, DIALOG ME PREOKUPIMIN, DIALOG ME MURIN, DIALOG ME ÇASTIN, DIALOG ME VENDOSMERINË, DIALOG ME FJALËN, DIALOG NE FITNEN, DIALOG ME KALANE, DIALOG ME LULEN, DIALOG ME RENË etj….

Kategoritë

Dialogje Besimi