Dielli Udhëzues

CHF6.90

5 stok

Mishërimi i moralit, karakterit dhe personalitetit të Muhamedit a.s. është mënyra e vetme për të fituar pozitën e mëkëmbësit të Allahut në tokë. Allahut mund t’i afrohemi vetëm duke ndjekjur rrugën e tij. Atë më së miri e njohin njerëzit e dashur të Allahut, të cilët jetojnë në devotshmëri dhe ndjekin mësimet e tij me përpikmëri.

Titulli: Dielli Udhëzues
Titulli i origjinalit: Hidayet Güneşi
Autor: Osman Nuri Topbash
Përktheu: Luan Afmetaj
Redaktor: Zija Vukaj
Kryeredaktor: Alban Kali
Design: Bledar Xama
Botues: Progresi Botime

Mishërimi i moralit, karakterit dhe personalitetit të Muhamedit a.s. është mënyra e vetme për të fituar pozitën e mëkëmbësit të Allahut në tokë. Allahut mund t’i afrohemi vetëm duke ndjekjur rrugën e tij. Atë më së miri e njohin njerëzit e dashur të Allahut, të cilët jetojnë në devotshmëri dhe ndjekin mësimet e tij me përpikmëri.

Mishërimi i moralit, karakterit dhe personalitetit të Muhamedit the është mënyra e vetme për të fituar pozitën e mëkëmbësit të Allahut në tokë. Allahut mund t’i afrohemi vetëm duke ndjekjur rrugën e tij.

Allahu në ajetin: “Besimtarët kanë shpëtuar” të sures Muminun sqaron cilësinë kryesore të personit të shpëtuar. Pra kushti i domosdoshëm i shpëtimit është besimi. Shpëtimi nënkupton suksesin ndaj sprovave të kësaj bote. Si ta arrijnë besimtarët shpëtimin?

Kategoritë

Dielli Udhëzues