Dija dhe shkenca në qytetërimin Islam

CHF11.00

S’ka stok

Në ditët e sodit veçanërisht me veçorinë aktive të botëkuptimeve pozitiviste dhe shkencore, së bashku me dëmtimin serioz që teknologjia e përparuar ia ka shkaktuar mjedisit, si dhe me ardhjen në aktualitet ditor të inxhinierisë gjenetike, klonimit dhe përfundimit të jetës në aspekt mjekësor (eutanazi), mëdyshja fe-shkencë ka fituar përmasa të ndryshme, se paku hapësira përfshirëse i është zgjeruar së tepërmi.

Titulli: Dija dhe shkenca në qytetërimin Islam
Titulli i origjinalit: Islam medeniyetinde bilgi ve bilim
Autor: Alparslan Açikgeneç
Përktheu: Musa Musai
Boton: Fondacioni i shkencës dhe kulturës “Dituria“

Në ditët e sodit veçanërisht me veçorinë aktive të botëkuptimeve pozitiviste dhe shkencore, së bashku me dëmtimin serioz që teknologjia e përparuar ia ka shkaktuar mjedisit, si dhe me ardhjen në aktualitet ditor të inxhinierisë gjenetike, klonimit dhe përfundimit të jetës në aspekt mjekësor (eutanazi), mëdyshja fe-shkencë ka fituar përmasa të ndryshme, se paku hapësira përfshirëse i është zgjeruar së tepërmi.

Për këtë arsye, ky libër nga aspekti i kufizimit të madhësisë, duke iu afrua të gjitha këtyre pyetjeve në mënyrë të tërthortë është mjaftuar me nxjerrjen në pah të esencës së traditës shkencore Islame. Duke u nisur nga mendimi që ndriçimi i kësaj teme do t’i përgatis fushëveprim kuptimit dhe zgjidhjes se problematikave libri ynë, është orvatur që të sqarojë shkencën, traditën shkencore dhe nocionet fetare, të hulumtojë veçoritë themelore të traditës shkencore Islame dhe ndaj rrugëtimit historik që ka bërë të vë në dukje edhe mënyrën se si mund të ripërtërihet e njëjta.

Kategoritë

Dija dhe shkenca në qytetërimin Islam

CHF11.00