Dijetari dhe zullumqari

CHF5.90

17 stok

Në burgun e Hekstejpit që e rrethonte shkretëtira e Saharasë, lexoja literature me përmbajtje letrare dhe historike. Nga kjo literature përshtypje të thellë më la personaliteti i Seid bin Xhubejrit dhe qëndrimi i këtij dijetari, fakihu dhe trimi, ndaj zullumqarit dhe diktatorit Haxhaxh bin Jusuf Thekafiut.

Titulli: Dijetari dhe zullumqari
Autor: Dr. Jusuf Kardavi
Përktheu: Ymer Musa
Redaktor: Shkëlzen Halimi
Redaktore gjuhësor: Fatmire Ajdini
Kopertina: Bashkim Mehani
Përgatiti për shtyp: Bashkim Avdiu
Shtypi: FocusPrint – Shkup
Për botuesin: Bashkim Avdiu
Botues: Sira – Prishtinë

Në burgun e Hekstejpit që e rrethonte shkretëtira e Saharasë, lexoja literature me përmbajtje letrare dhe historike. Nga kjo literature përshtypje të thellë më la personaliteti i Seid bin Xhubejrit dhe qëndrimi i këtij dijetari, fakihu dhe trimi, ndaj zullumqarit dhe diktatorit Haxhaxh bin Jusuf Thekafiut.

Dhe ja sot, historia e njëjtë po përseritet, kurse tiranët vazhdimisht po shtohen! Dhuna dhe presioni ndaj muslimanëve dita – ditës po rriten, dënimet po bëhen gjithnjë e më të ashpra, kurse masat e represionit më egra dhe tmerruese.

Kategoritë

Dijetari dhe zullumqari