Dimendione Kur‘anore

CHF5.00

S’ka stok

Në librin ‘‘Dimensione Kur’anore‘‘ autori Nexhat Ibrahimi orvatet të mbajë një vazhdimësi në të kuptuarit e Kur’anit, duke filluar me mrekullinë e përhershme të Kur’anit për çdo kohë dhe për çdokë, përkthimin e tij në gjuhët botërore dhe atë shqipe dhe ndikimin mbi kulturën islame, e sidomos përgaditjen për ta kuptuar rëndësinë e Fjalës së Zotit. Autori me mjeshtri të lartë i rreket problematikës së mrekullisë së Kur’anit si hyrje për leximin e tekstit të shenjtë. Ky libër doli si rezultat i punës shumëvjeçare të autorit në problematikën e kulturës islame dhe plotëson një zbraztësi në literaturën e Kur’anologjisë në gjuhën shqipe.

Category:

Titulli: Dimendione Kur‘anore
Autorë: Nexhat S. Ibrahimi
Botues: Logos – A
Biblioteka: Mendimi Islam
Për botuesin : Adnan Ismaili
Kryeredaktor : Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Nexhat Ibrahimi
Recensentë: Dr. Ismail Bardhi
Redaktor gjuhësor: Islam Dizdari
Redaktor artistik dhe dizajni: Edi Agagjyshi
Redaktor teknik dhe faqosës: Azem Zaimi
Mbikqyrës i shtypit: Immer Goxhufi
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus – Shkup

Në librin ‘‘Dimensione Kur’anore‘‘ autori Nexhat Ibrahimi orvatet të mbajë një vazhdimësi në të kuptuarit e Kur’anit, duke filluar me mrekullinë e përhershme të Kur’anit për çdo kohë dhe për çdokë, përkthimin e tij në gjuhët botërore dhe atë shqipe dhe ndikimin mbi kulturën islame, e sidomos përgaditjen për ta kuptuar rëndësinë e Fjalës së Zotit. Autori me mjeshtri të lartë i rreket problematikës së mrekullisë së Kur’anit si hyrje për leximin e tekstit të shenjtë. Ky libër doli si rezultat i punës shumëvjeçare të autorit në problematikën e kulturës islame dhe plotëson një zbraztësi në literaturën e Kur’anologjisë në gjuhën shqipe.

Kategoritë

Dimendione Kur‘anore

CHF5.00